Resa till Lettland under April

Deltagare från Sverige; 4 personer från Klippanbygdens Natur, 3 personer från Ängelholms Naturskyddsförening och 7 personer från Bjäre Naturskyddsförening.

18/4 Transport till resp. vänortsförening i Auce och Ventspils. Limbazigruppen ansluter till Ventspilsgruppen

19/4 Limbazi/Ventspilsgruppen börjar dagen med gemensam fågelskådning och sträckräkning utmed kusten. En fantastisk upplevelse med lite Falsterbokänsla en god septemberdag! 29 000 bo-/bergfink, 570 nötskrika, 169 sparvhök, 1 jorduggla, 5 ängshök och 44 fjällvråk för att nämna några som var på sin resa norrut. Eftermiddagen ägnas åt besök i ett fantastiskt fint skogsreservat med bl.a en tretåig hackspett som visade upp sig fint. Aucegruppen ägnar sin dag åt skogsbesök och träff med gruppmedlemmar från Auce och Dobele.

Sträckbevakningen med dokumentationsarbetet genom-fördes tillsammans i grupperna. Frågan som rör besök i naturmiljöer behandlades vid ett reservatsbesök. Här har letterna kommit långt, merparten av deras naturområden är tydligt utmärkta med spångade leder och infotavlor. Detta bedöms också som viktigt för att göra de olika områdena tillgängliga och för att minska slitage.

Man upplever att den inhemska andelen av reservatsbesökarna har ökat under senare år medan besökarna från t.ex. Sverige har minskat. Många temadagar/veckor anordnas under året för skolor och allmänhet för att uppmuntra besök i olika naturmiljöer. Under vår vistelse pågick en temavecka med rubriken ”Våra fåglar”. Ledarproblem för temadagarna/veckorna finns till viss del, men inte beroende på vilja och engagemang utan på att det är svårt att hitta tillräckligt många med kompetens att leda grupperna.

20/4 Under förmiddagen besöker Ventspils/Limbazigruppen olika kustområden samt en privat skogsägare för att kolla bo av mindre skrikörn. Aucegruppen ansluter under senare delen av dagen. Inkvartering av Aucegruppen i Ventspils.

21/4 Förmiddagen ägnas på nytt åt olika besök i kustregionen och eftermiddagen åt ett kortare skogsbesök. Bland sträckande sjöfågel kan nämnas små- och storlom, bergand, årta, stjärtand, skedand och massor av alfågel.

Grupperna har nu fungerat som lokala föreningar i 2-4 år och har under denna tid ökat i medlemsantal. Aktiviteterna för medlemmarna har blivit fler och deltagandet i offentliga arrangemang har ökat. Nu känns det som man kommit till en punkt där arbetsinsatsen blivit för stor för vissa medlemmar, man har många unga medlemmar som vill deltaga i aktiviteterna men få känner sig ”färdiga” att ta på sig någon ledarroll.

Omsättningen i grupperna är ganska stor då många ungdomar flyttar då de byter skola. Man känner dock en trygghet och en uppmuntran att fortsätta genom utbytet med de svenska grupperna.

22/4 Naturreservaten Slitere och Kolgasrags besöks under för- och eftermiddagen. Dagen avslutas med ett besök hos en av medlemmarna från Ventspils med lettiskt smörgåsbord och ”skånsk spiddekaga” på menyn.

23/4 Avresedag. Våtmarkerna söder om Liepaja besöks, med bl.a pungmes, vassångare och rördrom, innan färjan mot Sverige äntras.

Veckan i Lettland gick som vanligt fort, fort. Massor av trevliga platser besöktes, vänskapsbanden stärktes och avskedet blev tårfyllt. Vi är alla medvetna om att bidrags-pengarna sinar, en viss osäkerhet om framtiden råder men förhoppningen om att utbytet kan fortsätta är stort. Just nu känns det kanske viktigare än någonsin……

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.