Värdefulla natur- och strövområden

hogstubbeKlippanbygdens Natur ansvarar för bevarandet av en del värdefulla områden i Klippans kommun. Områdena representerar olikanaturtyper som skogsmark, ängs- och hagmarker. Vill du läsa mer så klicka på länkarna nedan som väl beskriver de olika områdena.

Bonnarp
Linneröd
Pilosäng
Räfshalen & Jukushall
Venlösa äng