Obsar

Vår gamla obsbok har tyvärr slutat att fungera. Tillsvidare kan vi använda kommentarsfältet nedan för att rapportera in observationer gällande djur och natur i vår närhet.

Första gången ni lägger in en observation måste den godkännas av oss som administrerar hemsidan innan den publiceras. Nästa observation som ni lägger in förutsatt att samma namn och e-postadress anges kommer automatiskt publiceras.

På följande länk kan man kolla in de gamla obsarna.

Kommentera

23 thoughts on “Obsar

 1. Höstens cykeltur gick detta år till området kring Penarp och Ankarlöv. Vi var sex entusiaster med målet på Djurhallen med en fika i bokskogen med den vackra utsikten. Vägen spärrades sista biten av skylten ”Jakt pågår” så vi fick snabbt planera om. I Bjersgårdsområdet är detta dessbättre inget problem för naturen bjuder på sig varhelst man befinner sig. Vädret var perfekt och naturen som vackrast och vi bestämde oss för att fortsätta rutinen med cykelturer varje vår och höst.

 2. Årets EuroBirdwatch day hölls som vanligt på Bläsinge ängar och i Skankhult. Under ca fyra timmar räknades sträckande och rastande fåglar. Sammanlagt observerades 50 arter, varav grågås, bofink, ringduva och sånglärka dominerade. Bland rovfåglar sågs flest glador och ormvråkar, men även en brun kärrhök, fyra havsörnar, tre pilgrimsfalkar, tolv sparvhökar, 3 tornfalkar och en stenfalk. I Skankhult sträckte bland annat över etthundra grönsiskor och 53 mindre korsnäbbar, på Bläsinge ängar över 300 ljungpipare och 56 tofsvipor. Förutom de ovan nämnda sågs t ex ängspiplärkor, tranor, taltrastar, starar och ladusvalor.

  • Lördagen den 30 september samlades ett gäng på cirka 20 personer vid Tornsborg, Färingtofta. Här mötte Jan Ljungdahl upp, mannen som vet mer än de flesta om Färingtoftatrakten, alltifrån nyare historia till urgammal gammal historia, det vill säga geologi. Jan berättade om bygden i stort men koncentrerade sig sedan på den spännande geologin med de för norden unika vulkanresterna såsom Jällabjär, Rallate, Allarp och Juskushall. Jan hade också reflektioner om traktens framtid i samhällsplaneringen. Vädret var strålande om än lite blåsigt och en del vråkar och sparvhökar sträckte förbi mot söder liksom en forsärla. På tal om fors så styrdes sedan färden mot Snälleröds kvarn där ägaren Bertil Rohlin på ett mycket bra sätt berättade om kvarnen då och nu. Under 30 år har han lagt ner ett enormt arbete på att återställa den gamla kvarnmiljön och har också ett mindre kraftverk i bruk. Sen hade vi en go fikastund i den fina trädgården och Bertil guidade inne i kvarnbyggnaden. Utflykten gick vidare till Färingtofta kyrka där bland annat stenar med skålgropar i kyrkogårdsmuren förevisades. Sen åkte ett litet gäng till Koholma för att se på fladdermöss som Jan hade sett tillbringa dagvilan i en gammal förrådsbyggnad. Det var inga fladdermöss hemma men väl ett gäng stora källarspindlar! Ett stort tack till Jan och Bertil för en mycket givande dag.

 3. Söndag den 6 augusti
  Nu har vår nyinköpta slåtterbalk blivit testad och inkörd vid vår årliga förslåtter på Räfshalen. Den visade sig uppfylla alla våra krav när den elegant kördes fram på vår äng. För kommande och löpande underhåll ter den sig vara synnerligen lätthanterad. Trots lite lättare skurar slog vi, fem ynglingar, det mesta av den nedre ängen. Gräset få nu ligga och fröa av sig till den stora slåtterdagen den 12 augusti. Här hoppas vi på att få visa upp vårt nyförvärv inför en stor skara blomsterälskare.

  • Lördagen 16 september var det svampexkursion i skogen vid Linneröd, på föreningens egen mark. Det var ett samarrangemang mellan Klippanbygdens Natur och Puggehatten – Skånes Mykologiska Förening. Det var många som visade intresse, jag tror vi var över 30 personer. Därför delades vi upp i tre grupper som sökte av de olika skogsområdena. Efter sammanstrålningen vid lunchfikat berättade Bengt Hertzman om vissa av de funna arterna och gav också en del tips om svampplockning, uppbackad av flera andra svampkunniga i samlingen. Bra svampgrupper för nybörjaren är soppar, taggsvampar och kantareller, nämnde han bland annat. Blodsopp och bittersopp rönte en del intresse. Den förstnämnda är ätlig och god, medan den andra är oätlig och doftar ättika. Ett par av våra giftigaste svampar, toppig giftspindling och vit flugsvamp, visades också upp med beskrivning av kännetecken. En klok svampplockare lär sig de farligaste arterna. Några av de lite mer ovanliga arterna som hittades var cinnoberspindling (NT), lövviolspindling och blåsopp. Minst hundra arter noterades vid exkursionen.

 4. Midsommar en av årets härligaste tider tycker jag. Det händer så mycket och ibland glömmer vi det som händer närma oss. Gick en runda runt Klippans industriområde. Det sjunger i nästan varenda buske och framför allt törnsångaren var flitig men fick hjälp av lövsångare och gransångare. Flera hade brått att samla in mat bland annat det svarta rödstjärts paret. Fiskmåsarna matade sina ungar på taket vid Sågen. Tyvärr är de flesta vägkanter redan huggna så det fanns lite blommor att plocka men nyponrosorna blommar fint i ko hagarna. Önskar er alla en fortsatt trevlig sommar!!

 5. Vandringen på ” Vilda blommornas dag ” genomfördes i år med Sigge och Janne som guider.
  I år var det ett samarrangemang mellan Örkelljunga och Klippanbygdens natur. Vi samlades vid Netto I Örkelljunga och samåkte till Spjälkabygget. Vi vandrade längs en mindre väg och hittade bl.a. majbräken, stenmåra, ärenpris och massor av olika gräs som ängsgröe, hundäxing, rajgräs, rödven med flera.
  Vi vandrade vidare ut i skogen där det var lite sankt. Där såg vi ”Åsljunga björnbär” som är lite speciella med sina många taggar och som finns bara lokalt. Vi hittade även skogsbräken, hultbräken, kambräken, kabbeleka, vitmossa, björnmosa och massor av andra växter samt vildrododendron.
  Sedan gick vi till Spångabäcksängen som är en sidvall och väldigt speciell. Jag hade missat att man borde haft stövlar så det blev lite blött om fötterna. Här fann vi stora tuvor med tranbär, vattenklöver, vattenmåra, gullilja, kärrull , sumpstarr och den fantastiska Granspiran. Hit kom även en reporter från SVT som skulle göra ett reportage och tog fina bilder. Janne hade räknat förekomsten av Granspiran och den fanns i 1200 ex. Vi råkade också se en kärrspindel som är väldigt stor. Vi gick tillbaks till våra bilar och nu var vi fikasugna, så det blev till att inta en skön plats i solen och dricka sitt kaffe.
  Så blev dags att åka vidare till Ramnekärr. Vi vandrade ut på en äng och här fann vi svartkämpar, rotfibbla, jungfrulin, blekstarr, ängsskallra, stormåra , Jungfru maria nycklar, flera grönvit nattviol samt ett helt bestånd av slåttergubbe.
  Vi gick vidare ut i en skogsbetesmark och såg då hur djuren sköter en del av underhållet så vi får behålla vår flora.
  Därefter återvände vi till våra bilar och tackade för fin guidning under vandringen. Man var ganska trött i benen, men med många” nya gräsarter” snurrande i huvudet.
  Ett stort tack för en givande vandring.
  Siw

 6. 31 maj. Inger, Gunilla och jag träffades kl 20.30 för en kvällsexkursion. Vi hoppades få höra nattsångare men blåsten fick oss att ställa kursen mot bergtäkten i Mölletofta. Här fick vi se en välskött och imponerande anläggning. En hel del bohål av backsvala syntes men inga fåglar, kanske på grund av den sena timman och blåsten. På hemfärden gjorde vi en avstickare till Bläsinge ängars våtmarker där vi i skydd av ett buskage fann en lugn observationsplats och samtidigt skrämde upp en kärrhökshona. Här kunde vi njuta av rör- och gräshoppsångare. Åkergrodans parningsläte låg som ett bakgrundsljud. Kvällens verkliga höjdpunkt var trots allt den fina naturen och stillheten vi fann bakom buskaget.

  • 19/5 Klockan 21:20

   Lockade på nattskärra vid Bjersgård vid stora infarten till Stenbrottet.

   Fick svar ett flertal gånger och såg 3 individer flyga över mig under 20 minuter som jag var där.

 7. 170401
  Dagens arbetsdag i Linneröd började lite gråmulen men när vi väl anlände dit lättade molnen och det blev en härlig dag. Vi var sju personer som såg fram emot lite gratis motion. Rödhakarna mottogs oss med härlig sång och en skogssnäppa drog förbli. Bland fåglarna i övrigt hördes bland annat en spillkråka flitigt, större hackspett, svartmes, korp, enkelbeckasin, nötväcka och tranor. Arbetet med att röja den lilla mossen gick förvånansvärt lätt var vi alla överens om. Tall och granplantor drogs upp och en del mindre björkar fick lämna plats för tuvullen som redan var i knopp. Tuvullen är vanlig på fuktig, näringsfattig myrmark och för orre och tjäder är den en viktig näringskälla. Fanns också lite övervintrande tranbär för dem som vågade smaka. Fikan intogs i solskenet ute mot ängen där citronfjäril flög och en mindre mörk fjäril som vi inte lyckades arbetsamma i sin snabba flykt. Vildbin satt och gasade i solskenet. Tack för en härlig och svettig dag!

 8. Lördagens strömstare inventering startade med en riktigt gråmulen och regnig morgon men trots det blev vi 13 stycken som med stora förväntningar gav sig iväg till olika vattendrag.
  Som vanligt var återsamlingen förlagd till Stenestads bibliotek där vi bjöds på nybakta bullar och härligt gott kaffe.
  Tyvärr visade dagens redovisning på betydligt sämre resultat än vad vi haft tidigare år det var endast Pinnån vid Kopparmöllan som höll ställningarna med tre ex. i övrigt även om många lokaler var så att säga säkra ställen så var det oftast tomt där så dagens inventering inbringade endast åtta individer.
  Men så är det med Strömstare ibland ser man den ibland inte men alla var rörande överens om att det varit några fina timmar i fält.

  • 18 februari. Fick idag förmånen att följa med till en ”riktig skog”, föreningens mark vid Linneröd. På åsarna gott om äldre ekar, bokar och tallar och i sänkorna en härlig blandskog där revlummer täckte marken i gläntorna. Insprängda i skogen små mossar med klockljungens vinterståndare. På en av åsarna stod vinterståndare av tallört. Förutom gamla träd så var det mycket död ved i skogen och bland svamparna såg vi lackticka och korkmussling. I det disiga stilla vädret var det ganska tyst bland fåglarna men vi såg och hörde morkulla, större hackspett, entita, kungsfågel, ormvråk och några till. Att trampa fram på de mossiga stigarna i denna gamla bondeskog var en härlig upplevelse och jag ser fram emot fler besök. Det ska bli roligt att kolla vilka svampar, växter, insekter och andra djur som finns här.

  • 4 mars Morgon med vårkänsla vid Herrevadskloster. Vindstilla och några plusgrader och revor i det grå molntäcket. Regnet tidigare på morgonen gav härliga dofter och ett antal fågelarter sjöng. I konserten ingick stenknäck, grönfink, bofink, gärdsmyg, sånglärka, stare, blåmes och trädkrypare. Större hackspett trummade och gröngölingar ropade. Flera tranor passerade och andra hördes nerifrån Sorrödssjön. I skogen vid Ybbarpsån fick jag se mindre hackspett och stjärtmes. Glador kom med bomaterial men så tätnade molnen och sen blev det att skula i två timmar för ett intensivt regn. Efter regnet och därtill en kylig tilltagande ostlig vind så tystnade fågellivet och det var mer vinterkänsla. Dock höll spillkråka igång i hagarna nära Alger.

 9. En ganska gråmulen dag men med bedårande färger i naturen som gör att man blir pigg bara man kommer ut. Varmt och skönt och närmare tio grader. Tog en liten promenad ut över Pilos äng, har inte besökt ängen tidigare i år och det är sällan eller aldrig man är där på hösten. Fanns en del blommande maskrosor och smörblommor, fanns någon annan blomma också men skulle nog behöva en liten uppfräschning i botanikkunskaperna. Till nästa år finns det goda förutsättningar för rikligt med tistlar. Korna har betat bra bland vasstuvorna som är många och i den tidigare inhägnade rutan fanns inget älggräs kvar. Hittade blad där jag vet att bakrutan tidigare växt som jag tog med hem och sen kollat i min fältflora, de liknar bladen som bakrutan har. Önskar att någon botanik kunnig vid tillfälle följt upp det eller kontroll till nästa sommar. Fanns ingen frukt i träden på ängen och ängen är ganska fuktig. Nötskrikorna var de som håll mest liv men det fanns bland annat stjärtmes, rödhake, entita, grönsiskor, korp och glada. Var också och tittade vid tunnelbygget och nu var Rönneå tillbaka i sin gamla fåra igen.

 10. Söndagen 9 oktober begav sig fem tappra själar ut i Tyringeskogarna för att kolla svamp, något som visade sig ungefär lika svårt som att hitta vatten i Sahara. Vi har ju haft ännu en torr eftersommar/höst och detta har gjort att svamparna lyser med sin frånvaro. I de tilltalande skogarna nära Tyringe kurhotell hade vi några trevliga timmar och fann efter hand en del svamparter såsom blek taggsvamp, tårkremla (som Inger testade smaken på…), stor kragskivling, lökbroskskivling, boksopp och några till. Vid en bäck fanns många fruktkroppar av öronmussling på en gammal stock. Här växte också den ovanliga ormbunken kambräken. Skogen är väldigt varierad med partier som består av tall, ek, bok och björk och med en stor rikedom av blåbärs- och lingonris. På flera platser såg vi fröställningar av tallört, en växt som saknar klorofyll. Det fanns en del fåglar, vi hörde nötskrikor skräna och vid ett tillfälle passerade en blandflock med tofsmes, kungsfågel, trädkrypare, entita, gransångare och st hackspett på födosök. En flock vackra domherrar visade upp sig i granskogen, häftigt att se dem i sin riktiga miljö! Som sagt en väldigt trevlig exkursion, bara synd att inte fler slöt upp.

 11. 161003 En promenad måndag förmiddag i frisk vind men inget regn gick ut över Storäng och vidare mot Bjärsgård. Ett sträck med ett par hundra duvor flög mot söder. En större flock ängspiplärkor höll till på fälten längs vägen och bland trädridåerna flög flockar med bo och bergfink. Grönsiskor hördes och en och annan rödhake fanns tillsammans med koltrast och gärdsmyg.
  Många bär och äpplen finns kvar ute i markerna och bara väntar på att trastarna ska komma.

  I lördags den 1 oktober hade vi den årliga fågelräkningen i strålande sol,11 plusgrader och vindstilla. Lite mysig dimma på morgonen. Kanske inte det bästa vädret för mycket fågel men en härlig dag att vistas ute i trevligt sällskap av likasinnade skådare. Tillsammans med alla som räknade i Färingtofta och Bläsinge hade vi nästan 4000 bo och bergfink, både ring och skogsduvor drog söder över. Lärkorna ängspip och sånglärkor var runt 500, stenskvättar, sädesärlor, forsärla, och ett par ladusvalor blev det också. Två havsörnar , en stenfalk och tre blåkärrhök flög vid Bläsinge. Sparvhök, glador och ormvråk fanns på båda platserna. Två varfåglar i Färingtofta. Ett litet pock i arterna som blev 54 till antalet och 5900 fåglar.

 12. 160912
  Hemkommen efter semestern har jag nu för tredje morgonen sett kraftiga angrepp på gräsmattan. Jag tänkte ett tag på att lägga ut något som lämnar trampspår, men bestämde mej istället för att bekämpa larverna. De gamla romarna brukade ju döda budbäraren men tanken tilltalar mej inte.
  Nematoder finns att köpa på nätet. Här finns också att läsa att ollonborren svärmar under juni-juli då den också lägger ägg. Efter två veckor utvecklas larverna och den bästa effekten av behandling fås i början av augusti. Senare under hösten söker sig larverna djupare i jorden. Efter tre år har skalbaggen utvecklats och cykeln startar på nytt.
  Enligt uppgift älskar trastar, kråkfåglar, grävling och räv dessa larver.

 13. Idag var det dags att fira föreningens 30 års jubileum förväntningarna var stora hur många av våra medlemmar tänkte hörsamma vår inbjudan och möta upp för några timmars trevlig samvaro.
  Vi hade planerat och förberett med tipsrunda och diverse tilltugg men tyvärr startade dagen med både åska och regn och det gjorde kanske att en del föredrog att bli hemma .Synd för efter regn kommer sol och det blev en alldeles fantastisk förmiddag med många goa samtal runt grillen och kaffe och underbart goda pajer hade en strykande åtgång.
  Tipsrundans kluriga frågor orsakade även en hel huvudbry som även rätade ut en del historiska spörsmål.
  Tack till alla som bidrog till en trevlig dag.

 14. 160823
  Jag skickar en lite försenad rapport över trädgårdens fågelhäckning. 3 st holkar med talgoxe, 2 st holkar med blåmes, 2 st holkar med sv/vit flugsnappare, i en stor parasoll häckade rödhaken med 2 st kullar och i en holk häckade en rödstjärt till min stora förtjusning. Jag har tyvärr inte följt upp holkarna längs Bäljane å men vet att i en häckade blåmes.

  Jag har dessutom haft svårt att inte observera förödelsen i min gräsmatta. Grässvålen har vänts på ganska stora ytor och dessutom många lite djupare (ca 5 cm) hål. Jag har vid flera tillfällen iakttagit hur koltrasten stannat upp i sitt hoppande över gräsmattan för att i nästa stund sitta blick stilla. Plötsligt tar den ett hopp och pickar intensivt upp gräset för att snart sitta med en fet ollonborrslarv i näbben. Jag betvivlar dock att den ställt till med all förödelsen själv utan riktar min misstanke mot den kraftigare skatan med betydligt större grävapparat.

  Någon vecka senare ser jag hur hinkar med bark vänts ut över trädgårdsgången. Jag ser också vid en buske hur något djur haft sin toalett där – vid tre tillfällen. I högarna fanns massvis av körsbärskärnor och 10-15mm tjocka bajskorvar. Nu misstänker jag istället att grävlingen från skogen mittemot varit på nattligt besök.

  Skulle vara roligt om någon som läser detta har en annan, eller vill bekräfta denna, teori. Bildbevis finns.
  Mikael Johansson

 15. 160822 Har upptäckt att fåglarna är lite som vi, tryggt att sitta på samma plats och göra som man brukar. Har de senaste dagarna sågat ner min stora syren och flyttat deras matplats. Nu kommer fåglarna flygande och vill sätta sig där de brukar men där är inget träd längre och då blir de lite förvirrade. Upplever att det är mest ungfåglarna som blir lite stressade. Talgoxar och blåmes hittade till den nya matplatsen snabbt och lätt. Har sedan ett par veckor mellan 30-45 gråsparvar, många ungfåglar. Idag seglade sparvhöken över trädgården tätt följd av ett gäng högljudda svalor. Inger

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *