Program hö/vi 22/23

Tipsrunda i vår vackra natur i Linneröd

Lördagen 10 september kl. 10.00 – 14.00

Under Klippans kommuns kulturvecka ordnar vi tipsrunda i Linneröds naturreservat där vi även bjuder på varm korv!

Samling: vid dammen, följ snitseln från parkeringsplatsen.
Arrangör: Klippanbygdens Natur
Kontakt: Eva Långberg, 070-946 53 30

 

Fågelräkning – EuroBirdwatch day

Lördagen 1 oktober kl. 7.00 ∼ 13.00

Traditionen att följa flyttfåglarna första helgen i oktober fortsätter. Vi ses på Bläsinge eller i Skankhult tidig morgon. Tag med gott om fika, varma kläder och kikare. Vi återsamlas alla för genomgång av dagens räkning vid 13-tiden. Alla är välkomna att delta!

Samling: Klippans Järnvägsstation eller Spångens Gästis klockan 07.00
Kontakt: Roland Sjöberg 070-674 96 91 eller klippanbygdensnatur@gmail.com

 

Vandring på Jällabjär

Lördagen 15 oktober kl. 10.00 ∼ 13.00

Jällabjär är en 50 m hög kulle. För 180 miljoner år sedan var här en aktiv vulkan. Idag kan vi se resterna av den i form av sexkantiga pelare av basalt. Stigen går genom beteshagar och bokskog och bjuder bitvis på en vacker utsikt.

Vi startar på södra parkeringen klockan 10 och beräknas vara tillbaka cirka klockan 13. Vandringen är drygt 3 km lång, då vi också äter medhavd matsäck. Guidar oss gör Bengt Hertzman.
gbeskrivning: Ta vägen mot ”Naturreservat ” mitt emot Röstånga kyrka. Kör cirka 2 km och ta sedan till vänster mot Jällabjär”.
Kontakt: Eva Långberg 070-946 53 30
Vid riktigt dåligt väder ställs vandringen in, kolla gärna.
https://www.facebook.com/klippanbygdensnatur

 

Forskningen om fåglarnas flyttning –
en omvälvande historia

Torsdagen 10 november kl. 19.00

Nya metoder har medfört omvälvningar inom forskningen om fåglarnas flyttning, till exempel när ringmärkningsmetoden eller radartekniken började användas. Under de allra senaste åren har en ny revolution inträffat i samband med att enskilda fåglar kan följas i detalj under flera år med hjälp av satellit-baserad radiotelemetri, med ljuspositionsmätare och annan elektronisk miniatyrteknik. Detta ger många nya inblickar i vad som styr fåglarnas flyttning och vad som händer när klimatet förändras. Fåglarnas flyttning visar sig vara mera imponerande än man någonsin kunnat ana.

Thomas Alerstam är professor emeritus vid Biologiska institutionen, Lunds universitet. Han har fåglarnas flyttning som sitt forskningsområde. Han har genomfört radarstudier över fåglarnas flykt och flyttning i Sverige såväl som från isbrytare i både Arktis och Antarktis och deltar i flera aktuella studier där den moderna tekniken används för att följa flyttfåglarna.

Plats: Musikskolans konsertsal, Åbyskolan Klippan, kl. 19.00
Kontakt: Inger Persson 070-924 76 73, klippanbygdensnatur@gmail.com

 

2023

 

Vandring i vinterlandskap

Lördagen 21 januari kl. 12.30 ∼ 15.00

Samling: Vedby kyrka kl. 12.30 för samkörning vidare till Linneröd. Vi tar en promenad längs våra stigar för att se träd, buskar och annan växtlighet. Finns det snö kan vi se spår efter olika djur. Rundan är cirka 3 km. Ta kläder efter väder och rejäla skor. Linneröd kan erbjuda vacker natur med gamla hagmarker och fornminnen. Vi tar en fika vid vårt bord på ängen vid dammen. En härlig promenad för hela familjen 

Vid inställd vandring på grund av dåligt der se vår hemsida eller FB-sida.
Kontakta Gunnel Björkman 070-522 26 05 vid frågor och funderingar. Välkomna! 

 

Strömstareinventering

Lördagen 4 februari kl. 9.00 ∼ 13.00

Ännu en tradition som lever vidare är att åka ut och räkna övervintrande strömstarar.

Sedan ett par år ett samarrangemang med Naturskyddsföreningen Söderåsen. Vi delar in oss i grupper, beroende på antalet deltagare och åker ut till olika platser. Så är du intresserad av att pröva något nytt, så kom med! Aktiviteten är väderberoende, så hör av dig om du är osäker.
Medtag fika och det är bra att även ha med en kikare.
Vi återsamlas cirka klockan 13.00 Plats meddelas vid start.

Samling: Klippans Station klockan 09.00.
Kontakt: Roland Billqvist 070-658 16 49 och
Kent Ivarsson 070-370 27 27

 

Årsmöte

Tisdagen 14 mars

Plats: Loftet på Bjärhus gårdsbutik.
Mer information kommer i nästa programblad.