Strömstareinventering 2024

 

 

Djupadalsmölla ex (1)
Forsmöllan ex (3)
Gundetorp ex (0)
Guvarpsbäcken ex (0)
Gångvad ex (0)
Herrevadskloster ex (0)
Hyllstofta (Bäljaneå) ex (0)
Klingstorpabäcken ex (1)
Klövabäcken, Klöva Mölla ex (1)
Kopparmöllan ex (5)
Pappersbruket ex (0)
Ruveröd ex (0)
Rårödspågens Källa ex (0)
Skvattemölla, Pinnån ex (2)
Skärån, Skäralid, Skäralid dammen 13/2 1 ex (1) RB
Korsskär, Skäralid ex (0)
Snällerödsån, bron fotbollsplanen 5/2 1 ex (1) PK
Snällerödsån (Svinabron) ex (2)
Stora Mölla ex (0)
Vedby (Ahlin) ex (0)
Vedby kyrka ex (0)
Körslätt ex (0)
Hallabäcken ex (0)
Bäljane å – Storäng 11/2 1 ex (0) MJ

 

 

 

Vid inventeringen den 3 februari hittades inga strömstarar. Beror kanske bland annat på mycket vatten och översvämningar i våra vattendrag.
Peter Kalin  PK
Roland Billqvist RB
Mikael Johansson MJ