Styrelsen

Ordförande
Mikael Johansson 072-535 90 92
Vice ordförande
Roland Billqvist 070-658 16 49

Sekreterare
Inger Persson, 0709-24 76 73

Kassör
Mikael Johansson, 072-535 90 92

Ledamot
Joakim Andersson , 073-045 04 65
Roland Billqvist, 070-658 16 49
Gunnel Björkman, 070-522 26 05
Judit Brolid 070-35 63 273
Patrik Axelsson, 070-799 35 32

 

Arbetsgrupper

Fenologi/fågelrapporter
Judit Brolid 070-35 63 273

Kungsfiskarprojekt
Patrik Axelsson, 070-799 35 32

Skötselgrupp
Roland Billqvist, 070-658 16 49

Webansvarig
Andreas Persson, 042-15 95 96