Projekt Linneröd

Vårt Linneröd

På den här sidan kommer vi att berätta vad som händer på vårt Linneröd framöver. Det finns många planer. Följ oss på den här sidan!

Läs mer om Linneröd

 


Info om Linneröd, 4 dec 2018

Klippanbygdens representanter, Mikael, Inger och Eva, har idag haft ett möte i Linneröd tillsammans med Tove Hultgren från Länsstyrelsen och Johan Söderqvist från Skogssällskapet. Mötet handlade om den förestående och viktiga granavverkningen. Granbarkborren har gynnats katastrofalt av den varma sommaren. Enligt Johan har experiment gjort genom att frysa ner insekterna till -30 grader och därefter tina upp dem. De är lika pigga när de har tinat. Angreppen i vår skog verkar inte ha ökat i så hög grad.

Länsstyrelsen har hållit på under ett och ett halvt år och räknar att bli klara tidigast i slutet av februari 2019, kanske längre. Tove skall höra med Ramona Eriksson på Länsstyrelsen om hon eventuellt kan aktivera den vilande dispensen. Ingen kunde ju tro att det skulle dröja så här länge.

Johan har inte möjlighet att starta före nyår, men vill gärna ha möjlighet att planera in avverkning när förutsättningar ges. För att kunna starta måste han ha ett avtal med oss. Han kommer att skicka detta avtal som vi får diskutera på ett möte.

Riset, som blir, kommer att läggas på marken för att minska skadorna. Nertryckt i den fuktiga marken kommer svampar och bakterier att bryta ner biomassan ganska snabbt. Det blir oundvikligen fult men får ses i ett längre perspektiv.

Eon har aviserat att de byter ut luftledningen mot en jordkabel längs västra sidan av vägen. Arbetet med nergrävningen beräknas pågå under våren/ sommaren 2019. De tomma elstolparna tas bort under vintern 2019/2020. Jag har ringt entreprenören på Kjell Andersson Maskingräv AB som svarar för schakten från T-korset mot Hyllstofta till ca 1 km före Oderljunga. Han räknar med grävstart i april och är mycket villig att samordna sitt arbete med avverkningen och kan gräva norrifrån om det behövs.

Mvh
Mikael Johansson


10 november 2018, arbetsdag

En gråmulen lördag men bra arbetsväder. Ett litet gäng samlades och målet för dagen var att röja och få fram stenmuren framför fastigheten i Linneröd. Bilderna visar före och efter röjning. Mer arbete är kvar att göra men den vackra stenmuren syn nu fint. Vi som arbetade och också hann med en god fika var Mikael, Per, Roland B., Gunnel, Eva, Embla och Inger.


Oktober 2018, vad händer i Linneröd?

Den 23 oktober hade vi åter en arbetsdag på Linneröd med Tove Hultberg och hennes arbetare. Lite varmare än senast vi var där men en och annan regnskur som upphörde och det blev skönt arbetsväder.

Det var Eva, Mikael och jag som har möjlighet att möta upp och hjälpa till denna dag.

Flera av killarna var med vid föregående tillfälle när vi röjde på mossen i februari.

Det slogs mycket sly som växt upp på den mellersta ängen de senaste åren. En del träd fälldes och den gamla körvägen blev åter öppen. Det blev en hel del högar av sly som vi samlade ihop för senare bort forsling in i skogen.

Vi är tacksamma för all hjälp vi fått av arbetsteamet och ser framemot fler tillfällen. Vi ses kanske åter till våren.

Vi planerar nu en egen arbetsdag i november för fortsatt bortagning av sly och eventuellt börja röja runt den fina gärdsgården framför huset.

Beslutet om naturvårdsområde är ännu inte klart men förhoppningsvis får vi besked innan året slut.

Under sensommaren har vi i styrelsen varit uppe vid ett par tillfällen och märkt ut delar av de föreslagna stigarna och detta arbete fortsätter. Också ett par skyltar är planerade och senare kommer en broschyr att tryckas upp över stigarna. Mycket trevligt arbete är kvar att göra.

Text: Inger Persson


Avhandling om Linneröd

Under hösten fick vi kontakt med Rebecka Persson via Tove Hultberg, Länstyrelsen. Rebecka har studerat vid SLU Sveriges lantbruksuniversitet fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds-och växtproduktionsvetenskap i Alnarp. Som sitt slutarbete, 30 hp, på utbildningen valde hon att skriva förslag på stigar i vårt naturvårdsområde.

Den 25 maj 2018 redovisade Rebecka sitt examensarbete och avslutade sin utbildning.

Några dagar innan träffade vi Rebecca och gick en runda i området. Då fick vi lite tips utöver vad som är skrivet. Avhandlingen är omfattande och Rebecka har gjort ett mycket bra arbete.

När Rebeckas rapport blir publicerad lägger vi ut en länk till skriften här.


Ny skylt har satts upp på Linneröd


ndagen 26 februari

Morgonen bjuder på molnfri himmel och termometern visar på minus 8 grader. Känns lite svalt när man ser att flaggorna på Preem macken börjar fladdra av vinden. Mikael och jag ska ut med Tove Hultberg och hennes arbetslag från Skogsvårdsstyrelsen.

Bra med många lager kläder när det är kallt och man får inte glömma vantarna. 
Hämtar Mikael och sen träffar vi övriga gänget vid Vedby kyrka för vidare transport till Linneröds Naturvårdsområde. Första stoppet gör vi i södra delen av området där ett par träd ligger över bron som sammanbinder ängarna.

De har legat så under flera år efter någon av de kraftiga stormarna. Killarna lastar ut motorsågen och snabbt är träden uppsågade och stigen är åter fri att ta sig fram på. 
Vi kör vidare till parkeringen där alla samlar ihop allt som ska med in på mossen och röjningen där. 
Marken är frusen och det är lätt att ta sig fram i skogen men man får se upp med lite isfläckar som bildats i översvämningarna. 
Svartmesen hörs i grantopparna och senare sys överflygande korsnäbb, ormvråk. Älgspillning hittas på mossen. Finns också en del olika spår i snön från rådjur och mus.


Killarna som är med har utbildning på röjsåg och motorsåg och man upplever att de gillar att jobba. De kommer från olika platser som Kosovo, Eritrea och Syrien. Också en tjej från Tyskland är med, har gjort praktik på Nationalparken under några veckor.
Det jobbas snabbt och alla hjälper till att bära bort det som röjs. En del större furor sågas ner för att få in mer ljus in på mossen. Fler planeras att sågas ner men det blir vid annat tillfälle. Mikael och jag är nöjda med dagen arbete. Nu hoppas vi att fjärilar och vissa sländor ska trivas här.
Lovar att ingen fryser av oss som varit med här, solen lyser och det är lugnt och stilla här inne i skogen. Trevliga timmar med ett härligt gäng!

Text och bild: Inger Persson