Projekt Linneröd

Vårt Linneröd

På den här sidan kommer vi att berätta vad som händer på vårt Linneröd framöver. Det finns många planer. Följ oss på den här sidan!

Läs mer om Linneröd


2023

Första grinden på plats!

Oktober 2023

Till sommaren blir det lätt att ta sig runt på ängarna och korna kommer att gå säkert på ängen tack vare grinden.

Varm arbetsdag på Linneröd den 19 augusti!

Nu är ännu en hage stängslad. Varm dag med fläktande vindar och surrande insekter. Vi börjar få in bra flyt i byggande.

. .

. .

Restaureringen av Bäljane å påbörjas

Naturentreprenad ska påbörja arbetet med att återställa svämningsmarken nere vid Bäljane å i Linneröd på måndag 7 augusti. Tänk på om du åker dit och tittar att inte gå nära maskiner eller där de sågar förrän de har observerat att du är där! Det finns så många döda vinklar vid arbetet så det är för att förhindra olyckor.


10 juli

Sedan igår (4 juli)  så går det nu 4 stutar på betesmarken i Linneröd.

  

 

Arbetsdag 1 juli

Första ängen stängslas

Under en lång tid ha vi arbetat för möjligheten att kunna få en ursprunglig skötsel av betesmarken i Linneröd. Det är flera saker som ska fungera och göra det möjligt, som till exempel vattentillgången. En viktig bit är någon med djur som kan leda oss och hjälpa oss så det som görs blir bra och rätt.  

Lördagen 1 juli var det då dags att stängsla den första ängen längt ner mot Bäljane å och detta Tack vare bidrag från Sparbanksstiftelsen Skåne!

 

   

Per Hult hade hämtat kluvna elstolpar och fixat allt material vi behövde och lede arbetet. Efter en regnig förmiddag samlades starka män och kvinnor med en god portion arbetsvilja och hagen blev i stort sett klar till kvällen. Staketet mot Bäljane å ska bli temporärt tills vidare.

.

  Tyngsta jobbet!

  Gunnel sågar och slå sly.

.

  Tråden ska ut, går lätt med egen konstruktion!

Arbetet som är gjort påverkar delar på både den vita och blå slingan. Slingorna kommer att gå bredvid hagarna så att vi slipper hamna bland korna. 

Vår förhoppning är att i slutet på sommaren kommer arbetet med restaureringen av Bäljane å igång och då skapas också mer fuktig mark.

Planeringen går vidare och vi tror och hoppas att allt är stängt till nästa sommar!

Tack alla för en kämpa insats!
Tomas, Hampus, Gunnel, Annika, Per Hj., Roland B., Per och Eva, Inger och arbetsledare Per Hult! 

 

Äntligen är vår efterlängtade informationsskylt på plats!

Vi hoppas att ni som besöker området kan bli inspirerade och hitta något som kan intressera utanför stigarna.

Skylt Engmans Idé & Design Ljungbyhed

.

31-03-2023 Inger

 

En historisk berättelse nedtecknad av Roland Månsson 1991

Följ med på Göstas och Rolands rundvandring i Linneröd
1991-05-15

Fastigheten Linneröd 1:16, Klippan ägs av Inga, Ivar och Gösta Larsson. Den omfattar 42,9 ha och arrenderas av föreningen Klippanbygdens Natur.

Fastigheten består till största delen av gammal blandlövskog. Här hittar vi gott om hålträd på det genomkorsade området. På vandringen upptäcks gott om högstubbar, rika på tickor, samt döda och döende träd. Här trivs insekter och därmed också spettfåglarna.
I området förekommer också gammal åker, gammal granskog, samt mossmark och sumpskog. De öppna partierna betas delvis.
Fastigheten som ursprungligen var på 30 ha brukades av syskonens farfar. 1953 köptes ett område av lantbruksnämnden (punkt 15)

Syskonen har inte brukat fastigheten sedan 1965. Då hade man 2 hästar och 3 kor. Då var det i huvudsak den öppna marken (åker och betesmark) som var aktuell. Skogen har sedan gammalt delvis fått utvecklas fritt. Sista som gjordes av syskonen var i början 1950-talet. Ved har tagits för eget bruk.

Naturvärdena kommer att framgå under vandringen.

En gammal blästerugn minner om den tid då myrmalmen (järnhaltigt grundvatten som påverkas av bakterier) användes järnframställning. Stora klumpar av den kemiskt utfällda järnhydroxiden fiskades upp från myrar och sjöar (3000 ton togs upp ur Vidöstern år 1933) och smältes i ugnar av den här typen. Efterföljande färskning innebar att kolhalten reducerades i tackmaterialet. Det gjordes vanligen med hjälp av ”stångjärnshammare” (kolet hamrades ut ur järnet). Konstruktionen på blästerugnen här i Linneröd lär vara från den tiden omkring Kristi födelse. Andra namn på myrmalm är penningmaim, bönmaln och pärlmalm. 

En skvaltkvarn har varit belägen vid punkt 6. (På platsen finns idag (2023) en informationsskylt över en skvaltkvarn).

Mölledammen som omfattade mellan 3 och 4 tunnland tömdes på våren och under sommaren slogs gräset. På hösten stängdes åter dammluckorna och magasinet fylldes på. Man malde bara på vinterhalvåret.

Mineralkällan (punkt 10) undersöktes omkring 1870 av SGU och befanns innehålla mycket järnhaltigt vatten. 

Strax sydväst om Djuraömossen (punkt 20). För att djuren inte skulle sjunka igenom när de leddes till och från betena lade man ut enris som täcktes med grus.

Vid Spränge- eller Springegegär (punkt 29). Här ligger den danska krigskassan nedgrävd. 

Kattakrued(*) i den sydvästra hörnan av fastigheten. Här idkade Cecilia Ljung krogverksamhet i slutet av 1800-talet. Hon dog 1914 på kommungården.
Krogen hade rivits några år tidigare. 

Sven Måns lycka (punkt 30). Här bodde Sven Månsson från Väsmanstorp fram till 1875. Då flyttade han till Ankarlöv och där efter till Nubygget. Han fick troligen jobb på bruket (Klippans pappersbruk). Det här var med den tidens mått ett ganska stort torp med 35-40 tunnland mark.

I fastigheten har syskonen bevarat en fin skogsmiljö. Detta underströks veckan före jul (1990) då syskonen belönades med SkoF:s utmärkelse årets ”Fågel-Oskar”. 

Namnen på kartan är nedtecknade efter så som de berättades av Gösta Larsson. 

2023-01-26 Inger

2022-09-10 Naturdag på Linneröd

Under Klippans kommuns kulturvecka ordnade KBN tipsrunda i Linneröds naturreservat, där vi även bjöd på varm korv! Dagen grydde med fin sensommarvärme som övergick i solsken. Det kom runt 25 personer. En del för förstagångsbesökare, andra väl bekanta med området. Bra chans att finna våra ”hittautpunkter”.

Vi hörde bl.a. vråk, hackspett och korp. En liten ödla solade sig på en sten i närheten av vårt fikabord. En och annan trollslända kom för att se vilka vi var.

Vi tackar besökarna för trevliga samtal och för visat intresse.
Välkommen tillbaka


2022-02-26 Arbetsdag i Linneröd

Idag hade vi bestämt att städa upp lite på ängen utefter vägen. Dessutom skulle en del smågranar tas bort i en ekdunge borta vid Bäljane å. Runt kl. 9 på morgonen startade vi, försedda med grensaxar, röjsåg, fogsvans mm. Marken var frusen men solen sken från en blå himmel. Ett perfekt väder för arbete. Nötväcka, hackspettar och blåmesar var också aktiva liksom ormvråken som spanande kretsade över ängen. En flock tranor var tydligen på inflygning i närheten.

Efter några timmars jobb smakade fikan utsökt. Det hördes ett surr vid huset. En svärm vildbin hade tittat ut och flög runt vid den solvarma väggen. Vi konstaterade att arbetsresultatet var gott innan vi bröt upp.

Text: Eva Långberg


2021-03-19 Kom och bygg koja!

Hejsan alla glada Barn!!
Vi har massor av ris och småpinnar att bygga jättefina kojor av i Linneröd! Kom och bygg en skogskoja!

2020-05-07 Besök av Länsstyrelsen

Idag fick vi glädjen att hälsa Länsstyrelsens personal i Skäralid välkomna till vårt kära naturreservat. Tove Hultberg med sin chef och arbetskollegor förlade sitt möte ute i fält för att testa att vårt ekbord höll för alla nio personerna.


Efter medhavd lunch anslöt Eva och Per Långberg, Inger Persson och undertecknad för att guida sällskapet utmed våra markerade leder. Den större hackspetten trummade för oss under en molnfri himmel då vi besökte de flesta av biotoperna. Alla var mycket imponerade av naturen liksom vi  själva är varje gång vi besöker Linneröd.
Text och foto Mikael Johansson


2020-04-08 Stigarna är klara

Något som verkar så enkelt är inte alltid det. När vi började att gå runt och snitsla ut stigarna kändes det som att det här fixar vi på några veckor, men tji fick vi. Vädret var emot oss under hela senhösten, träden var redan så blöta så måla på dem var helt ogjort, vilket jag fick erfara som är lite envis och ville trotsa vädret. Blev lite jobb med att få bort färgen på trädstammarna och där finns säkert något kvar som jag missat.

Nu i april var äntligen vädret på vår sida. Först lite kallt och sen lite varma dagar. Idag, onsdag 8 april, är den sista biten färdigmålad av Eva och mig. Känns härligt! Per har monterar upp ett rep vid bron på Fornfyndsrundan vilket gör att det känns säkrare att gå över. Det finns också en del pilar, som Verner hjälpt till att tillverka, uppsatta för att visa vägen på ett håll, men du kan naturligtvis gå som du vill. Delar av stigarna möter och följer varandra på vissa ställen så möjligheten att skifta finns under vandringen.


Tycker du det är spännande att upptäcka saker själv finns det verkligen möjlighet till det genom att lämna stigarna för egna upptäckter. På mossarna händer en del när värmen kommer och insekterna vaknar. Alla årstider visar olika spännande upplevelser i området.

Hoppas ni är många som vill möta våren här nu när boken börjar slå ut. Fåglarna sjunger och har bråttom att hitta sina boplatser. VÄLKOMNA HIT!!

En karta över området och visar de markerade stigarna.

Fornfyndsrundan, vit slinga, 2,44 km
Åsrundan, blå slinga, 2,10 km
Dammrundan, gul slinga, 1,57 km

Längs den gula slingan, vid den nygrävda dammen, finns ett bord att sitta och fika vid eller bara njuta av det man hör och ser. Under året kommer det åter att grönska i grävmassorna.

Är det något du undrar över eller tycker något kontakta då oss gärna och berätta eller fråga på klippanbygdensnatur@gmail.com
Vi har också en OBS-bok på hemsidan där man kan skriva om sina upplevelser i naturen.

Text: Inger


2019-12-27 Våtmarken i fågelperspektiv

Se en kort film över våtmarken.


2019-12-19 Stigarna i Linneröd

I höst har vi fortsatt arbetet med stigarnas utmärkning. De var snitslade sedan något år tillbaka, och ska märkas ut med målade ringar på träd och stolpar. Blått, gult och vitt, ca 1,5 – 2,5 km långa. Den vita går huvudsakligen över ängarna, de andra i skogen. Vi vill att de tre stigarna ska presenteras på skylten vid parkeringen. Så med runkeeper (eller variant av) i mobiltelefonen och sekatör i handen halvsprang vi de tre rundorna för att skapa en kartbild. Över stock och sten, verkligen bokstavligt talat. Gunnel, som höll i telefonen fick inte avvika från rutten alls, för då skulle ju kartbilden bli fel. Dessutom fick inte batteriet ta slut, därav brådskan. Nåväl, vi klarade tiden och kartorna såg bra ut.

 

Dessvärre kunde de inte användas för vårt syfte, visade det sig. De dög inte som underlag till skylten. Vi fick göra om och göra rätt, dvs använda annan app.

Så Inger, jag och Betty, hunden, klev runt i området igen, riktiga stigar hade nu börjat skönjas på marken. Förhoppningsvis ska det fungera med skyltarna denna gången.

Nu återstår målning av träden. Efter misslyckat försök (gul färg rann nerför trädstammar) har vi lärt oss att det får ske vid torrt väder och tvåsiffriga plusgrader. Alltså till våren.

God jul och gott nytt år!

Eva Långberg


2019-12-01 Våtmarken börjar ta form

Man börjar skymta en ö i den blivande dammen och munken är på plats som kommer att styra vattenflödet ur dammen.


2019-10-30   Nytt om den planerade våtmarken

Efter mycket men trevlig korrespondens med länsstyrelsens Anna Walient och Alice Nicolle har myndigheten den 23 mars i år fattat beslut att bevilja bygglov för den planerade våtmarken i Linneröd. Dessutom har man den 29 oktober beviljat anslag för densamma, vilket gör att anläggandet kan starta redan inom ett par veckor.

Naturentreprenad Syd i Bjuv, som har lång erfarenhet med specialitet på vattenanläggningar, kommer att utföra schakten. Vi är mycket glada och tacksamma för att äntligen kunna komma igång.


Måndag den 16 september 2019

Åter en kväll i Linneröd, blåser kraftigt i trädtopparna men lugnt inne i skogen där vi ska jobba.

Vi sätter upp tre av våra nyproducerade skyltar, en som beskriver skvaltkvarnen och en om blästerugnen och sen en bild över hur dammen såg ut för cirka trettio år sen. Var lite stenigt och grenigt men med lite pyssel och starka krafter av Per och Gunnel gick det bra att få skyltarna på plats.

Sen åkte taket av blästerugnen för att få fram plats för den nya markeringen som är planerad. Med släggans kraft fick delar av tak och ben ge vika men sen orkade inte min fars gamla slägga utan skaftet gick av så vi får fortsätta vid senare tillfälle. Vi hann också med en kort promenad i omgivningen men ute på ängen rinner en liten bäck som satte stopp för en längre runda.

Vårt arbete fortsätter med att snygga till det vi kan sen avverkningen och en del ris ska bort längs vägen. Sen kommer arbetet med att märka ut stigar så fler vågar sig ut på en härlig runda i skogen.

Text och bilder: Inger


Lägesrapport 26 augusti 2019

Nu är högsommaren äntligen över och framför oss väntar en frisk och färgrik höst. Semestern är avklarad för de flesta och för oss i Klippanbygdens Natur känns det skönt att ägna fritiden åt vårt kära naturreservat Linneröd.
Under en knapp vecka i slutet av maj avverkades en stor del av granbeståndet. Kvistarna lämnades kvar på marken för att minimera markskadorna men också för att återföra näringen till marken. Den vackra skogen blev med ens väldigt tråkig, men de avbarkade grenarna kommer med tiden att blekna och till slut försvinna. Glädjande är dock att den oönskade granen försvunnit och lämnar ljus åt en kommande och vacker lövskog.
Det arbete som ligger närmast i tiden är att färdigställa de påbörjade vandringslederna med en lätt röjning, färgmarkering samt bro över en bäck. Skyltar skall också monteras vid blästerugnen och skvaltkvarnen.
Sannolikt kommer även den planerade och godkända våtmarken att kunna anläggas under hösten. Soffan som vi tillverkat finns redan på plats.

Text: Mikael Johansson


Vandringsleder tar form, juni 2019

Vandringslederna i Linneröd börjar ta form. Stigen från vägen upp mot skvaltkvarn och blästerugn fick en spång över bäcken. Än så länge saknas lite gåplankor men de kommer inom snar tid. Vi tog ner några granar och röjde upp så att man kan se ängen som har varit damm till skvalkvarnen. Planerna är att placera ut skyltar med information om platserna och frilägga blästerugnen så att man lättare kan se den.

Text: Gunnel Björkman

Städdag på Linneröd, 20 mars

Under ett besök på Linneröd upptäckte Inger skräp av olika karaktär. Mest iögonfallande var ett antal glasflaskor. Vi bestämde att ha ett fältmöte för att städa upp inför kommande avverkning. Disponibla den aktuella dagen, onsdag den 20 mars, var förutom Inger även jag, Mikael.

Efter att ha plockat upp diverse småskräp på olika håll hittade vi platsen som Inger hade memorerat. I en svacka bland rotvältor av omkullblåsta träd, inte lång från boningshuset, hittade vi en mindre soptipp. Inte mindre än 140 kg skräp sorterades och vägdes in på NÅRAB för återvinning. Förutom diverse glas fanns två TV- och två radioapparater, elsladdar, glödlampor, batterier, skor, en stor mjölkkanna, en skivspelare, äldre plastdetaljer och söderrostade stora plåtar.

Tråkigt men intressant är dock tanken på hur avfall hanterades förr i tiden. Faktum är att varor tillverkades med hög kvalitet och höll länge, varför konsumtionen var låg. Kunskapen om miljön och intresset för återvinning fanns helt enkelt inte. När problemet inte syntes var det borta.

Österrikaren Edward Bernays var verksam i USA efter kriget och införde begreppet ”Public Relations”, PR. Reklamen skulle inte handla om kvalitet utan rikta in sig på det omedvetna, fullt av irrationella tankar och barnsliga önskningar. Reklamen skulle inte sälja varor utan drömmar.

Vad detta har lett till är för alla bekant.


Bildande av Linneröd som naturreservat

Länsstyrelsen i Skåne har nu beslutat att Linneröd skall vara ett naturreservat (Beslut om bildande av naturreservatet Linneröd, Klippans kommun(9925553))


Arbetsdag på Linneröd, 19 jan 2019

Vi var fyra plikttrogna som kämpade med sly, som växer in på hagarna. Gunnel körde röjsågen, Inger sågade för hand, jag och Bengt samlade ihop ris. Vädret var perfekt, några minusgrader, sol och vindstilla.

Lagom till fikapausen anlände ägaren till gården, Jan, tillsammans med sin syster Eva och hennes man.Vi fick veta att Jan och Eva var släkt med gårdens gamla invånare och hade besökt huset medan de sista levde.

– Vill ni gå husesyn? frågade Jan! Naturligtvis ville vi det.

Eva berättade efterhand som vi gick från rum till rum. Det vackra huset byggdes av Lars på 1880- talet..Han byggde flera av husen i trakten och var en skicklig hantverkare. När han blev gammal och barnen tog över arbetet, byggdes ett annex i vinkel. Där fick de gamla bo. Barnaskaran var stor och största rummet i huset möblerades med sängar. Fortfarande idag är huset helt utan moderniteter, förutom elektricitet. De gamla flätade elledningarna (original) ger fortfarande ljus. Kaminer värmer huset.

Det finns släktingar i Amerika, berättade Eva, och dessa har varit på besök i huset flera gånger. Det är de, amerikanerna, som sett till att det rests en flaggstång vid huset.

Tack, Jan och Eva för att ni visade oss huset. Det blev en ovanligt givande arbetsdag för oss.

Text: Eva Långberg
Foto: Bengt Hertzman


Info om Linneröd, 4 dec 2018

Klippanbygdens representanter, Mikael, Inger och Eva, har idag haft ett möte i Linneröd tillsammans med Tove Hultgren från Länsstyrelsen och Johan Söderqvist från Skogssällskapet. Mötet handlade om den förestående och viktiga granavverkningen. Granbarkborren har gynnats katastrofalt av den varma sommaren. Enligt Johan har experiment gjort genom att frysa ner insekterna till -30 grader och därefter tina upp dem. De är lika pigga när de har tinat. Angreppen i vår skog verkar inte ha ökat i så hög grad.

Länsstyrelsen har hållit på under ett och ett halvt år och räknar att bli klara tidigast i slutet av februari 2019, kanske längre. Tove skall höra med Ramona Eriksson på Länsstyrelsen om hon eventuellt kan aktivera den vilande dispensen. Ingen kunde ju tro att det skulle dröja så här länge.

Johan har inte möjlighet att starta före nyår, men vill gärna ha möjlighet att planera in avverkning när förutsättningar ges. För att kunna starta måste han ha ett avtal med oss. Han kommer att skicka detta avtal som vi får diskutera på ett möte.

Riset, som blir, kommer att läggas på marken för att minska skadorna. Nertryckt i den fuktiga marken kommer svampar och bakterier att bryta ner biomassan ganska snabbt. Det blir oundvikligen fult men får ses i ett längre perspektiv.

Eon har aviserat att de byter ut luftledningen mot en jordkabel längs västra sidan av vägen. Arbetet med nergrävningen beräknas pågå under våren/ sommaren 2019. De tomma elstolparna tas bort under vintern 2019/2020. Jag har ringt entreprenören på Kjell Andersson Maskingräv AB som svarar för schakten från T-korset mot Hyllstofta till ca 1 km före Oderljunga. Han räknar med grävstart i april och är mycket villig att samordna sitt arbete med avverkningen och kan gräva norrifrån om det behövs.

Mvh
Mikael Johansson


10 november 2018, arbetsdag

En gråmulen lördag men bra arbetsväder. Ett litet gäng samlades och målet för dagen var att röja och få fram stenmuren framför fastigheten i Linneröd. Bilderna visar före och efter röjning. Mer arbete är kvar att göra men den vackra stenmuren syn nu fint. Vi som arbetade och också hann med en god fika var Mikael, Per, Roland B., Gunnel, Eva, Embla och Inger.


Oktober 2018, vad händer i Linneröd?

Den 23 oktober hade vi åter en arbetsdag på Linneröd med Tove Hultberg och hennes arbetare. Lite varmare än senast vi var där men en och annan regnskur som upphörde och det blev skönt arbetsväder.

Det var Eva, Mikael och jag som har möjlighet att möta upp och hjälpa till denna dag.

Flera av killarna var med vid föregående tillfälle när vi röjde på mossen i februari.

Det slogs mycket sly som växt upp på den mellersta ängen de senaste åren. En del träd fälldes och den gamla körvägen blev åter öppen. Det blev en hel del högar av sly som vi samlade ihop för senare bort forsling in i skogen.

Vi är tacksamma för all hjälp vi fått av arbetsteamet och ser framemot fler tillfällen. Vi ses kanske åter till våren.

Vi planerar nu en egen arbetsdag i november för fortsatt bortagning av sly och eventuellt börja röja runt den fina gärdsgården framför huset.

Beslutet om naturvårdsområde är ännu inte klart men förhoppningsvis får vi besked innan året slut.

Under sensommaren har vi i styrelsen varit uppe vid ett par tillfällen och märkt ut delar av de föreslagna stigarna och detta arbete fortsätter. Också ett par skyltar är planerade och senare kommer en broschyr att tryckas upp över stigarna. Mycket trevligt arbete är kvar att göra.

Text: Inger Persson


Avhandling om Linneröd

Under hösten fick vi kontakt med Rebecka Persson via Tove Hultberg, Länstyrelsen. Rebecka har studerat vid SLU Sveriges lantbruksuniversitet fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds-och växtproduktionsvetenskap i Alnarp. Som sitt slutarbete, 30 hp, på utbildningen valde hon att skriva förslag på stigar i vårt naturvårdsområde.

Den 25 maj 2018 redovisade Rebecka sitt examensarbete och avslutade sin utbildning.

Några dagar innan träffade vi Rebecca och gick en runda i området. Då fick vi lite tips utöver vad som är skrivet. Avhandlingen är omfattande och Rebecka har gjort ett mycket bra arbete.

Du kan läsa avhandlingen här (öppnas i ny flik):
https://stud.epsilon.slu.se/13898/17/persson_r_181026%20.pdf


 

Ny skylt har satts upp på Linneröd


ndagen 26 februari 2018

Röjningpåmossarna

Morgonen bjuder på molnfri himmel och termometern visar på minus 8 grader. Känns lite svalt när man ser att flaggorna på Preem macken börjar fladdra av vinden. Mikael och jag ska ut med Tove Hultberg och hennes arbetslag från Skogsvårdsstyrelsen.

Bra med många lager kläder när det är kallt och man får inte glömma vantarna. 
Hämtar Mikael och sen träffar vi övriga gänget vid Vedby kyrka för vidare transport till Linneröds Naturvårdsområde. Första stoppet gör vi i södra delen av området där ett par träd ligger över bron som sammanbinder ängarna.

De har legat så under flera år efter någon av de kraftiga stormarna. Killarna lastar ut motorsågen och snabbt är träden uppsågade och stigen är åter fri att ta sig fram på. 
Vi kör vidare till parkeringen där alla samlar ihop allt som ska med in på mossen och röjningen där. 
Marken är frusen och det är lätt att ta sig fram i skogen men man får se upp med lite isfläckar som bildats i översvämningarna. 
Svartmesen hörs i grantopparna och senare sys överflygande korsnäbb, ormvråk. Älgspillning hittas på mossen. Finns också en del olika spår i snön från rådjur och mus.


Killarna som är med har utbildning på röjsåg och motorsåg och man upplever att de gillar att jobba. De kommer från olika platser som Kosovo, Eritrea och Syrien. Också en tjej från Tyskland är med, har gjort praktik på Nationalparken under några veckor.
Det jobbas snabbt och alla hjälper till att bära bort det som röjs. En del större furor sågas ner för att få in mer ljus in på mossen. Fler planeras att sågas ner men det blir vid annat tillfälle. Mikael och jag är nöjda med dagen arbete. Nu hoppas vi att fjärilar och vissa sländor ska trivas här.
Lovar att ingen fryser av oss som varit med här, solen lyser och det är lugnt och stilla här inne i skogen. Trevliga timmar med ett härligt gäng!

Text och bild: Inger Persson