Fenologi våren 2024

När kommer vårfåglarna till Klippan?
– följ vårens fortskridande via vår fenologiska tabell. Den bygger på din medverkan så glöm inte att rapportera in via vår hemsida. Datum inom parentes anger tidigare års 1:a obs.
Sånglärka 3/1 (13/2) Vättinge KI
Stare (2/2)
Tofsvipa 14/2 (4/2) Bjärhus JB
Trana 31/1 (19/2) Forsmaden, Färingtofta PB
Taltrast (1/3)
Sädesärla (23/3)
Brun kärrhök (24/3)
Fiskgjuse (2/4)
Morkulla 8/1 (4/2) V.Forestad PB
Järnsparv 20/2 (23/1) Ljungsgård Forestad PB
Törnsångare (29/4)
Ärtsångare (23/4)
Svarthätta (14/4)
Gransångare (20/3)
Lövsångare (14/4)
Grönsångare (28/4)
Hussvala (24/4)
Rödstjärt (21/4
Näktergal (10/5)
Gök (3/5)
Törnskata (4/5
Svartvit flugsnappare (23/4)
Tornseglare (23/5)
Nattskärra (8/5)
Signaturer:
Kent Ivarsson
Petra Borgcrantz
Judit Brolid
KI
PB
JB