Fenologi våren 2024

När kommer vårfåglarna till Klippan?
– följ vårens fortskridande via vår fenologiska tabell. Den bygger på din medverkan så glöm inte att rapportera in via vår hemsida. Datum inom parentes anger tidigare års 1:a obs.
Sånglärka 3/1 (13/2) Vättinge KI
Stare 3/3 (2/2) Nybygget KI
Tofsvipa 14/2 (4/2) Bjärhus JB
Trana 31/1 (19/2) Forsmaden, Färingtofta PB
Taltrast 18/3 (1/3) Torp, Ljung PB
Sädesärla 31/3 (23/3) Östra Ljungby skog AML
Brun kärrhök 29/3 (24/3) Linneröd JB
Fiskgjuse 1/4 (2/4) Torp, Ljung PB
Morkulla 8/1 (4/2) V.Forestad PB
Järnsparv 20/2 (23/1) Ljungsgård Forestad PB
Törnsångare 1/5 (29/4) Torp PB
Ärtsångare 16/4 (23/4) Forestad PB
Svarthätta 13/4 (14/4) Bonnarp BH
Gransångare 15/3 (20/3) Bjärröd, Hillarp JA
Lövsångare   6/4 (14/4) Sjökroken JB
Grönsångare 24/4 (28/4) Skäralid JM
Hussvala 28/4 (24/4) Herrevadskloster BH
Rödstjärt 13/4 (21/4 Bonnarp, Gråmanstorp BH, HJ
Näktergal 4/5 (10/5) Forestad PB
Gök 3/5 (3/5) Sjökroken, Forestad JB, PB
Törnskata 7/5 (4/5 Penarp KI
Svartvit flugsnappare 17/4 (23/4) ÖstraLjungby, Forestad, Forsmöllan AML, PB, SS
Tornseglare (23/5)
Nattskärra 10/5 (8/5) Bjersgård, Traneröds mosse IP, PK
Signaturer:
Kent Ivarsson
Petra Borgcrantz
Judit Brolid
Ann Magnusson-L
Joakim Andersson
Bengt Hertzman
Henrik Johansson
John Mo
Sebastian Sjöfors
Inger Persson
Peter Kalin
KI
PB
JB
AML
JA
BH
HJ
JM
SS
IP
PK