Klubben

kattugglaAllt sedan föreningen bildades 1986 har en av våra ambitioner varit att sprida kunskap om och skapa intresse för vår bygd. Marken omkring oss är vår bästa lärobok. Där finns miljöerna och där finns vår historia inskriven. Genom ökad kunskap skapar vi också förutsättningar för en varsam hantering av såväl miljöer som enskilda arter.

Läs mer om vår verksamhet under vår Verksamhetsplan