Program för hösten/vintern 2016/17

Programpil4 SmalEuro BirdwatchNästa programpunkt

Lö 1 okt kl. 07.00

Åter dags för årets stora fågelräkning som i Klippans kommun sker på Bläsinge och i Skankhult. Spännande att se om det är fler flyttande fåglar i år eftersom häckningarna gått bra. Det är en lång resa fåglarna har framför sig och många faror hotar. Tag varma kläder, flera fikor och kikare med. Du får gärna ansluta under förmiddagen om du inte har möjlighet att komma på morgonen. Vi samlas cirka klockan 13 för att sammanställa resultatet.
Samling: Hotellet i Klippan eller Spångens Gästis kl.07.00
Kontakt: Bläsinge: Leif Dehlin 073-9423636, Skankhult: Roland Sjöberg 0706-74 96 91

Programpil4 SmalArbetsdag i Linneröd

Lö 8 okt kl. 09.00 – 13.00

Som omväxling förlägger vi en arbetsdag denna höst till Linneröd, där vi har ett antal träd att försöka få bort från Bäljane ås fåra.
Det kommer att krävas ett bra team som får jobba från båda sidor av ån och vi behöver diverse hjälpmedel såsom rep, block och taljor och lämpliga sågar.
För mer detaljer och för att diskutera vad var och en kan bidraga med hoppas jag att ni ringer eller mailar.
Väl mött!
Samling: Vid röda huset i början av Linneröd räknat från Klippan.
Ansvarig: Roland Billqvist Tel 0706-58 16 49, m-r.billqvist@tele2.se

Programpil4 SmalSvamp i Tyringeskogarna

Sö 9 okt kl. 10.30 – ca 15

Intill Tyringe och kurhotellet finns en ovanligt mångskiftande skog som fortfarande innehåller större partier av äldre bokskog blandat med en trevlig skog av tall, gran, ek och björk. Området genomkorsas av mestadels lättgångna och fina promenadstigar. Här finns en mycket rik svampflora som har något både för matsvampsplockaren och för den som tycker det är kul att få se lite ovanligare arter. Efter plockning har vi genomgång av våra fynd.
För den fågelintresserade finns här arter som tofsmes, talltita, svartmes, domherre och nötskrika.
Samling: Parkeringen vid Tyringe kurhotell 10.30.
Kontakt: Bengt Hertzman 0702-03 59 15 eller 042-13 16 39. Inger Persson milvusmilvus@hotmail.com eller
0709-24 76 73.
Samarrangemang med Naturskyddsföreningen Söderåsen

Programpil4 SmalTemakväll om Rönneå  Inställd

Planeras till någon gång nästa år

To 17 nov kl. 19.00 – ?

Just nu pågår en diskussion om vad som ska hända med kraftverken vid Stackarp och Forsmöllan intill Klippan. Denna kväll, där bland annat Fredrik Lundblad från Naturskydds­föreningen Söderåsen medverkar, kommer att handla om fisket i Rönneå och om hur det kan förbättras, om vatten- och fiskevård och om hur en eventuell avveckling av kraftverken kommer att påverka åns djur- och växtliv.
Kvällens program är inte spikat i detalj, mer information kommer under hösten på vår hemsida, http://skanes-nordvastpassage.se
Kontakt: Bengt Hertzman 0702-03 59 15 eller042-13 16 39.
Arrangör för kvällen är Föreningen Rönneådalen Skånes Nordvästpassage

Programpil4 SmalVinterutflykt

Sö 22 jan 2017 kl. 07.00 –

Vi hoppas på en härlig vinterdag och spanar efter gäss och örn, någonstans i Skåne. Vi tar oss dit där fåglarna finns. Varma kläder och mat för flera fikapauser packas för denna heldagsutflykt.
Samling: kl 07.00 vid Tullsons Möbler i Klippan för vidare samåkning. Eller hör gärna av dig dagen innan för anslutning på vägen.
Kontakt: Judit Brolid, judit.brolid@gmail.com, 0703-56 32 73 eller Inger Persson, milvusmilvus@hotmail.com, 0709-24 76 73

Programpil4 SmalStrömstareinventering

Lö 4 feb 2017 kl. 09.00 – 14.00

Vi träffas i det årliga samarrangemanget mellan naturskydds­föreningarna Söderåsen och Klippanbygden för att vi med gemensamma krafter skall försöka observera så många stömstarar som möjligt.
Olika områden kommer att fördelas mellan deltagarna både i Klippans kommun och för vattendragen på Söderåsen.
Återsamling för redovisning kommer att ske ca kl. 13,00 på biblioteket i Stenestad, där vi även avnjuter ett härligt kaffebord till självkostnadspris.
Samling: Parkeringen vid järnvägsstationen i Klippan kl. 09.00 och då tar Kent även emot anmälan om fika i Stenestad.
Kontakt: Kent Sune Ivarsson, 0435-139 08 alt. mail  kentsune@telia.com,  Roland Billqvist, 0435-138 58

PilUpp2 Smal