Fenologi våren 2022

När kommer vårfåglarna till Klippan?
– följ vårens fortskridande via vår fenologiska tabell. Den bygger på din medverkan så glöm inte att rapportera in via vår hemsida. Datum inom parentes anger tidigare års 1:a obs.
Sånglärka 21/1 (9/1) V. Forestad PB
Stare 8/3 (3/1) Ingelstop JB
Tofsvipa 11/2 (20/1) Vättinge KI
Trana 13/2 (28/1) Sjökrokasjön JB
Taltrast 17/3 (14/3) Forestad, Ljung PB
Sädesärla 26/3 (14/3) Ugglarps Broar MJ
Brun kärrhök 9/4 (25/3) Forestad PB
Fiskgjuse 3/4 (30/3) Ugglarps Broar SH
Morkulla 26/2 (2/1) Bonnarp TR
Järnsparv 20/3 (2/1) Jällabjer, Näckrosstigen PB, JB
Törnsångare 26/4 (27/4) Torp, Forestad PB
Ärtsångare 20/4 (19/4) Torp, Forestad PB
Svarthätta 17/4 (30/3) Torp, Forestad PB
Gransångare 20/3 (9/3) Betesmark N. Bäljane å BH, MP
Lövsångare 16/4 (8/4) Pappersbruket, Klippan KI
Grönsångare 24/4 (22/4) Ljungbyhed TR
Ladusvala 20/4 (8/4) Torp, Forestad PB
Hussvala 26/4 (18/4) Östra Forestad PB
Rödstjärt 17/4 (15/4) Torp, Forestad PB
Näktergal 6/5 (30/4) Forestad PB
Gök 9/5 (30/4) Idrottsvägen Klippan KI
Törnskata 12/5 (5/5) Forestad PB
Svarvit
flugsnappare
19/4 (2/4) Torp, Forestad PB
Tornseglare 12/5 (3/4) Bonnarp KI
Nattskärra 9/5 (8/5) Bjärsgård IP
Signaturer:
Kent Ivarsson
Inger Persson
Bengt Hertzman
Lars Nilsson
Judit Brolid
Petra Borgcrantz
Thomas Rostedt
Martin Persson
Marianne Johansson
Stefan Hage
Thomas Rostedt
KI
IP
BH
LN
JB
PB
TR
MP
MJ
SH
TR