Strömstareinventering 2019

2/2 Djupadalsmölla 1 ex (1) Inv
23/I
30/1
2/2
Forsmöllan 1
1
1
ex (1) KI
JB
Inv
Gundetorp ex (1)
Guvarpsbäcken ex (0)
2/2 Gångvad 1 ex (1) Inv
Herrevadskloster ex (1)
Hyllstofta (Bäljaneå) ex (0)
Klövabäcken ex (1)
2/2 Kopparmöllan 1 ex (3) Inv
30/1
2/2
Pappersbruket 1
2
ex (1) KI
Inv
Ruveröd ex (1)
Rårödspågens Källa ex (0)
2/2 Skvattemölla, Pinnån 1 ex (2) Inv
Skärån, Skäralid, Skäralid dammen ex (3)
Korsskär, Skäralid ex (0)
2/2 Snällerödsån 1 ex (1) Inv
Snällerödsån (Svinabron) ex (2)
Stora Mölla ex (0)
Vedby (Ahlin) ex (0)
6/1
26/1
Vedby kyrka 1
1
ex (0) JB
JB
2/2 Körslätt
Hallabäcken
1 ex
ex
(1)
(2)
Inv

 

Inventeringsgruppen Inv
Kent Ivarsson KI
Judit Brolid JB