Strömstareinventering 2023

Djupadalsmölla ex (1)
Forsmöllan ex (3)
Gundetorp ex (0)
Guvarpsbäcken ex (0)
Gångvad ex (0)
Herrevadskloster ex (0)
Hyllstofta (Bäljaneå) ex (0)
Klingstorpabäcken ex (1)
27/1 Klövabäcken, Klöva Mölla 1 ex (3) HK
Kopparmöllan ex (5)
Pappersbruket ex (0)
Ruveröd ex (0)
Rårödspågens Källa ex (0)
Skvattemölla, Pinnån ex (2)
24/1 Skärån, Skäralid, Skäralid dammen 1 ex (3) PB
Korsskär, Skäralid ex (0)
jan Renshögen Snällerödsån
Snällerödsån
1 ex
ex
(1)
(1)
BR
Snällerödsån (Svinabron) ex (2)
Stora Mölla ex (0)
Vedby (Ahlin) ex (0)
Vedby kyrka ex (0)
Körslätt
Hallabäcken
ex
ex
(0)
(0)

 

 

 

Petra Borgcrantz PB
Håkan Karlsson HK
Bertil Rohlin BR