Strömstareinventering 2021

Djupadalsmölla ex (1)
9/1
11/2
13/2
Forsmöllan 1
1
1
ex (0) KI
BHIP
LL
Gundetorp ex (0)
Guvarpsbäcken ex (0)
Gångvad ex (0)
Herrevadskloster ex (0)
Hyllstofta (Bäljaneå) ex (0)
6/2 Klingstorpabäcken 1 ex (-) inv
6/2 Klövabäcken, Klöva Mölla 2 ex (3) inv.
6/1
6/2
7/2
Kopparmöllan 2
2
1
ex (0) LN
inv
KES
Pappersbruket ex (0)
Ruveröd ex (0)
Rårödspågens Källa ex (0)
6/2 Skvattemölla, Pinnån 2 ex (0) inv.
12/2 Skärån, Skäralid, Skäralid dammen 3 ex (1) KAJ
Korsskär, Skäralid ex (0)
9/1

6/2

Renshögen Snällerödsån

Snällerödsån

1

1

ex  

(0)

BR

inv

6/2 Snällerödsån (Svinabron) 2 ex (0) inv
Stora Mölla ex (0)
Vedby (Ahlin) ex (0)
Vedby kyrka ex (0)
Körslätt
Hallabäcken
ex
ex
(0)
(0)

 

 

Inventeringsgruppen inv.
Bertil Rohlin BR
Kurt Arne Johansson KAJ
Karl Erik Söderqvist KES
Kent Ivarsson KI
Lars Lindeborg LL
Bengt Hertzman BH
Inger Persson IP
Lars Nilsson