Fenologi våren 2023

När kommer vårfåglarna till Klippan?
– följ vårens fortskridande via vår fenologiska tabell. Den bygger på din medverkan så glöm inte att rapportera in via vår hemsida. Datum inom parentes anger tidigare års 1:a obs.
Sånglärka 13/2 (9/1) Brandsberga PS
Stare 2/2 (3/1) Eneskogen Anderstorp PB
Tofsvipa 4/2 (20/1) Ugglarps broar PO BA
Trana 19/2 (28/1) Hennys ängar PB
Taltrast 1/3 (14/3) Forestad PB
Sädesärla 23/3 (14/3) Forestad PB
Brun kärrhök 24/3 (25/3) Herrevadskloster PB
Fiskgjuse 2/4 (30/3) Östra Forestad, Riseberga grustag PB,JB
Morkulla 4/2 (2/1) Riseberga grustag JB
Järnsparv 23/1 (2/1) Svarte mosse PB
Törnsångare 29/4 (27/4) Bläsinge JB
Ärtsångare 23/4 (19/4) Forestad PB
Svarthätta 14/4 (30/3) Forestad PB
Gransångare 20/3 (9/3) Näckrosstigen JB
Lövsångare 14/4 (8/4) Kolleberga PB
Grönsångare 28/4 (22/4) Skäralid PB
Ladusvala 14/4 (8/4) Riseberga PB
Hussvala 24/4 (18/4) Bjärhus, Åbygården JB KI
Rödstjärt 21/4 (15/4) Forestad PB
Näktergal 10/5 (30/4) Stackarpsdammen MJ
Gök 3/5 (30/4) Forestad PB
Törnskata 4/5 (5/5) Forestad PB
Svarvit
flugsnappare
23/4 (2/4) Näckrosstigen JB
Tornseglare 23/5 (3/4) Näckrosstigen, Ordensgatan JB, IP
Nattskärra 8/5 (8/5) Bjärsgård IP
Signaturer:
Peter Svensson
Petra Borgcrantz
Judit Brolid
Petter Olsson
Bill Andersson
Kent Ivarsson
Micael Jonsson
Inger Persson
PS
PB
JB
PO
BA
KI
MJ
IP