Fenologi våren 2021

När kommer vårfåglarna till Klippan?
– följ vårens fortskridande via vår fenologiska tabell. Den bygger på din medverkan så glöm inte att rapportera in via vår hemsida. Datum inom parentes anger tidigare års 1:a obs.
Sånglärka 9/1 (30/1) Ugglarps broar PW
Stare 3/1 (12/2) Ugglarps broar TS
Tofsvipa 20/1 (4/2) Bläsinge, Gråmanstorp IP, KI
Trana 21/2 (28/1) Östra Forestad PB
Taltrast 16/3 (14/3) Forestad PB
Sädesärla 25/3 (14/3) Bjärsgårdsområdet BH KI
Brun kärrhök 30/3 (25/3) Östra Sorrödssjön LK
Fiskgjuse 12/4 (30/3) Näckrosstigen JB
Morkulla 2/1 (3/2) Anderstorp PB
Järnsparv 2/1 (15/2) Anderstorp PB
Törnsångare 10/5 (27/4) Linneröd, Sjökrokasjön, Pilos äng, Lyckås gård, Åbygården IP JB LN BH KI
Ärtsångare 29/4 (19/4) Klippan IP
Svarthätta 19/4 (30/3) Torp PB
Gransångare 25/3 (9/3) Elfdalen, Skäralid BH IP OH
Lövsångare 18/4 (8/4) Killebäckssjön JB
Grönsångare 30/4 (22/4) Skäralid JL
Ladusvala 25/4 (8/4) Åbytorp JB
Hussvala 2/5 (18/4) Norbjär IP
Rödstjärt 15/4 (15/4) Torp PB
Näktergal 10/5 (30/4) Åbygården KI
Gök 4/5 (30/4) Sjökroken LN
Törnskata 10/5 (5/5) Norrtofta, Killebäckasjön JB
Svarvit
flugsnappare
27/4 (2/4) Torp PB
Tornseglare 14/5 (3/4) Pappersbruket KI
Nattskärra 14/5 (8/5) Skoghult Bjärsgård IP
Signaturer:
Kent Ivarsson
Inger Persson
Peder Winding
Tomas Svanberg
Peta Borgcrantz
Bengt Hertzman
Lars Nilsson
Judit Brolid
Oskar Hagbard
Leif Klinteroth
Jimmy Lindberg
KI
IP
PW
TS
PB
BH
LN
JB
OH
LK
JL