Fenologi våren 2019

När kommer vårfåglarna till Klippan?
– följ vårens fortskridande via vår fenologiska tabell. Den bygger på din medverkan så glöm inte att rapportera in via vår hemsida. Datum inom parentes anger tidigare års 1:a obs.
Sånglärka 8/2 (30/1) Bläsinge KI
Stare 27/2 (28/2) Tolleröd BL
Tofsvipa 16/2 (4/2) Ugglarpsbroar HJ
Trana 17/2 (28/1) Forestad KB IE
Taltrast 23/3 (16/3) Näckrosstigen JB
Sädesärla  4/4 (20/3) Bläsinge
Bonnarps Hed
IP
KI
Brun kärrhök 6/4 (25/3) Räfshalen BH
LBN
Fiskgjuse 5/4 (30/3) Riseberga JB
Morkulla 10/3 (18/2) Venlösa äng IP,KI
Järnsparv 15/2 (18/2) Farstorp JB
Törnsångare 12/5 (27/4) Göingevången BH EK
Ärtsångare 25/4 (19/4) Idrottsvägen KI
Svarthätta 19/4 (30/3) Näckrosstigen JB
Gransångare 23/3 (9/3) Näckrosstigen JB
Lövsångare 19/4 (8/4) Dymöllan KI
Grönsångare 22/4 (27/4) Klöva Halla BH
Ladusvala 19/4 (8/4) Gråmanstorp LN
Hussvala 11/5 (18/4) Penarp KI
Rödstjärt 22/4 (15/4) Näckrosstigen JB
Näktergal 23/5 (30/4) Stakarpsdammen IP
Gök 4/5 (30/4) Riseberga JB
Törnskata 17/6 (5/5) Övad KI
Svarvit flugsnappare 22/4 (2/4) Näckrosstigen JB
Tornseglare 15/5 (3/4) Näckrosstigen JB
Nattskärra 23/5 (8/5) Hagahus IP
Signaturer:
Kent
Ivarsson
Judit Brolid
Henrik
Johansson
Kjell Broden
Ingela
Eriksson
Berit Larsson
Inger Persson
Bengt Hertzman
Lars-Bertil Nilsson
Lars Nilsson
Bengt Hertzman
KI

JB
HJ

KB

IE
BL
IP
BH
LBN
LN
BH