Fenologi våren 2018

När kommer vårfåglarna till Klippan?
– följ vårens fortskridande via vår fenologiska tabell. Den bygger på din medverkan så glöm inte att rapportera in via vår hemsida. Datum inom parentes anger tidigare års 1:a obs.
Sånglärka 13/2 (30/1) Näckrosstigen JB
Stare 6/3 (28/2) Tolleröd BL
Tofsvipa 4/2 (16/2) Vettinge KI
Trana 8/2 (28/1) St.Björket KI
Taltrast 23/3 (16/3) Kole mosse KI BH
Sädesärla 4/4 (20/3) Pennarp, Tegelbruket JB BH
Brun kärrhök 8/4 (25/3) Pennarp KI
Fiskgjuse 2/4 (30/3) Natthall BH EK
Morkulla 28/2 (18/2) Forsmöllan KI
Järnsparv 25/3 (18/2) Näckrosstigen JB
Törnsångare 3/5 (27/4) Riseberga grustag JB
Ärtsångare 19/4 (19/4) Näckrosstigen Ordensgat JB IP
Svarthätta 12/4 (30/3) Näckrosstigen JB
Gransångare 2/4 (9/3) Pennarp KI
Lövsångare 8/4 (9/4) Forsmöllan KI
Grönsångare 2/5 (27/4) Näckrosstigen JB
Ladusvala 8/4 12/4) Övad KI
Hussvala 4/5 (18/4) Ordensgat IP KI
Rödstjärt 17/4 (15/4) Näckrosstigen Ordensgat JB IP
Näktergal 30/4 (9/5) Ljungbyhed EIK
Gök 30/4 (30/4) Ljungbyhed Pennarp EIK GO
Törnskata 5/5 (14/5) Bläsinge JB
Svarvit flugsnappare 19/4 (2/4) Näckrosstigen JB
Tornseglare 15/5 (3/4) Ordensgatan BH IP
Nattskärra 8/5 (9/5) Bjärsgård IP
Signaturer:
Berit Larsson
Eva
Kristiansson
Gert Olofsson
Kent Ivarsson
BL

EK

GO
KI

 

Judit Brolid
Bengt Hertzman
Inger Persson
Elvy Karlsson
JB
BH
IP
EIK