Fenologi våren 2005

När kommer vårfåglarna till Klippan?
– följ vårens fortskridande via vår fenologiska tabell. Den bygger på din medverkan så glöm inte att rapportera in via vår hemsida. Datum inom parentes anger tidigare års 1:a obs.
Sånglärka 11/1 (18/1) Vettinge LD
Stare 23/1 (26/2) Kolleberga RS
Tofsvipa 14/3 (25/1) Nybygget LL
Trana 17/3 (16/2) Ljungbyhed NP
Taltrast 26/3 (17/3) Allarp RS
Sädesärla 28/3 (8/3) Ljungbyhed RS
Brun kärrhök 7/4 (3/4) Allarp RS
Fiskgjuse 2/4 (26/3) Räfshalen IP
Morkulla 18/3 (24/3) Sjökrocken LN
Järnsparv 26/3 (4/3) Allarp RS
Törnsångare 8/5 (2/5) Bihagasjön IP
Ärtsångare 24/4 (25/4) Klippan IP
Svarthätta 17/4 (22/4) Bjärsgård IP,LN,RB
Gransångare 2/4 (22/3) Klippan IP
Lövsångare 16/4 (17/4) Ljungbyhed MT
Grönsångare 27/4 (24/4) Stackarps dammen PA
Ladusvala 19/4 (16/4) Stackarps dammen LL
Hussvala 2/5 (16/4) V.Sorrödssjön RS
Rödstjärt 20/4 (19/4) Skäralid RS
Näktergal 14/5 (24/4) Bjärsgård IP
Gök 8/5 (30/4) Bihagasjön IP
Törnskata 21/5 (10/5) Ö.Sorrödssjön PA
Svarvit flugsnappare 24/4 (23/4) Skäralid RS
Tornseglare 13/5 (5/5) Ljungbyhed LS
Nattskärra 14/6 (9/5) Bjärsgård LN,IP
Signaturer:
IP Inger Persson MT Mats Thell
LD Leif Dehlin NP Nils Persson
LL Lars Lindeborg PA Patrik Axelsson
LN Lars Nilsson RB Roland Billqvist
LS Lennart Stjernkvist RS Roland Sjöberg