Kungsfiskarbon 2018

Nu är äntligen två boholkar monterade strax innan kungsfiskarna anländer. Med gemensamma krafter byggde Eva Långberg, Per Hjort och undertecknad ihop dessa. Den tredje får vi avvakta med tills vi hittat en lämpligare lokal. Summering kan göras med ett trevligt arbete i fin miljö.

Text och bild: Mikael Joahnsson