Våra kungsfiskarbon

Den 3 juli inspekterade jag de tre borören som vi grävt ner i Bäljane ås strandbrinkar för kungsfiskarens häckning.

Det första verkar ha besökts på grund av fågelspillning och det tredje visade inga spår. Den andra inspektionen fick jag avbryta i all hast på grund av ilskna jordgetingar. Något ytterligare spår som skulle tyda på häckning kunde jag inte se.


November 2018

Vi har nu monterat ytterligare en kungsfiskarholk och hoppas på häckning till våren. Tyvärr har ingen häckning skett i de två tidigare monterade.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


April 2018

Nu är äntligen två boholkar monterade strax innan kungsfiskarna anländer. Med gemensamma krafter byggde Eva Långberg, Per Hjort och undertecknad ihop dessa. Den tredje får vi avvakta med tills vi hittat en lämpligare lokal. Summering kan göras med ett trevligt arbete i fin miljö.

Text och bild: Mikael Joahnsson