Fenologi våren 2021

När kommer vårfåglarna till Klippan?
– följ vårens fortskridande via vår fenologiska tabell. Den bygger på din medverkan så glöm inte att rapportera in via vår hemsida. Datum inom parentes anger tidigare års 1:a obs.
Sånglärka 9/1 (30/1) Ugglarps broar PW
Stare 3/1 (12/2) Ugglarps broar TS
Tofsvipa 20/1 (4/2) Bläsinge, Gråmanstorp IP, KI
Trana 21/2 (28/1) Östra Forestad PB
Taltrast 16/3 (14/3) Forestad PB
Sädesärla 25/3 (14/3) Bjärsgårdsområdet BH KI
Brun kärrhök 30/3 (25/3) Östra Sorrödssjön LK
Fiskgjuse 12/4 (30/3) Näckrosstigen JB
Morkulla 2/1 (3/2) Anderstorp PB
Järnsparv 2/1 (15/2) Anderstorp PB
Törnsångare (27/4)
Ärtsångare (19/4)
Svarthätta (30/3)
Gransångare 25/3 (9/3) Elfdalen, Skäralid BH IP OH
Lövsångare (8/4)
Grönsångare (22/4)
Ladusvala (8/4)
Hussvala (18/4)
Rödstjärt (15/4)
Näktergal (30/4)
Gök (30/4)
Törnskata (5/5)
Svarvit
flugsnappare
(2/4)
Tornseglare (3/4)
Nattskärra (8/5)
Signaturer:
Kent Ivarsson
Inger Persson
Peder Winding
Tomas Svanberg
Peta Borgcrantz
Bengt Hertzman
Lars Nilsson
Judit Brolid
Oskar Hagbard
Leif Klinteroth 
KI
IP
PW
TS
PB
BH
LN
JB
OH
LK