Fenologi våren 2020

När kommer vårfåglarna till Klippan?
– följ vårens fortskridande via vår fenologiska tabell. Den bygger på din medverkan så glöm inte att rapportera in via vår hemsida. Datum inom parentes anger tidigare års 1:a obs.
Sånglärka 1/2 (30/1) Gråmastorp KI
Stare 12/2 (27/2) Östra Forestad KB
Tofsvipa 10/2 (4/2) Gråmanstorp KI
Trana 20/2 (28/1) Penarp KI JB
Taltrast 14/3 (16/3) Penarp KI
Sädesärla 14/3 (20/3) Riseberga grustag JB
Brun kärrhök 8/4 (25/3) Penarp KI
Fiskgjuse 31/3 (30/3) Näckrosstigen JB
Morkulla 3/2 (18/2) Bjärsgård IP
Järnsparv 16/3 (15/2) Näckrosstigen JB
Törnsångare 3/5 (27/4) Herrevadskloster BH
Ärtsångare 21/4 (19/4) Port Artur Klippan KI
Svarthätta 14/4 (30/3) Pappersbruket KI
Gransångare 19/3 (9/3) Östra Ljungby BH
Lövsångare 14/4 (8/4) Riseberga grustag,
Pappersbruket
JB KI
Grönsångare 24/4 (22/4) Forsmöllan JB
Ladusvala 20/4 (8/4) Ordensgatan IP
Hussvala 24/4 (18/4) Penarp KI
Rödstjärt 20/4 (15/4) Ordensgatan,
Kanneberga
IP JB
Näktergal 8/5 (30/4) Kvidinge bron IP
Gök 3/5 (30/4) Herrevadskloster BH
Törnskata 11/5 (5/5) Riseberga grustag JB
Svarvit
flugsnappare
19/4 (2/4) Näckrosstigen JB
Tornseglare 18/5 (3/4) Riseberga grustag JB
Nattskärra 21/5 (8/5) Tranerödsmosse JB,MR,LR
Signaturer:
Kent Ivarsson
Judit Brolid
Henrik Johansson
Kjell Broden
Ingela Eriksson
Berit Larsson
Inger Persson
Bengt Hertzman
Lars-Bertil Nilsson
Lars Nilsson
Bengt Hertzman
Margareta Rosvall
Leif Rosvall
Jimmy Bakkevall
KI
JB
HJ
KB
IE
BL
IP
BH
LBN
LN
BH
MR
LR
JB