Fenologi våren 2019

När kommer vårfåglarna till Klippan?
– följ vårens fortskridande via vår fenologiska tabell. Den bygger på din medverkan så glöm inte att rapportera in via vår hemsida. Datum inom parentes anger tidigare års 1:a obs.
Sånglärka 8/2 (30/1) Bläsinge KI
Stare 27/2 (28/2) Tolleröd BL
Tofsvipa 16/2 (4/2) Ugglarpsbroar HJ
Trana 17/2 (28/1) Forestad KB IE
Taltrast 23/3 (16/3) Näckrosstigen JB
Sädesärla  4/4 (20/3) Bläsinge
Bonnarps Hed
IP
KI
Brun kärrhök 6/4 (25/3) Räfshalen BH
LBN
Fiskgjuse 5/4 (30/3) Riseberga JB
Morkulla 10/3 (18/2) Venlösa äng IP,KI
Järnsparv 15/2 (18/2) Farstorp JB
Törnsångare (27/4)
Ärtsångare (19/4)
Svarthätta (30/3)
Gransångare 23/3 (9/3) Näckrosstigen JB
Lövsångare (8/4)
Grönsångare (27/4)
Ladusvala (8/4)
Hussvala (18/4)
Rödstjärt (15/4)
Näktergal (30/4)
Gök (30/4)
Törnskata (5/5)
Svarvit flugsnappare (2/4)
Tornseglare (3/4)
Nattskärra (8/5)
Signaturer:
Kent
Ivarsson
Judit Brolid
Henrik
Johansson
Kjell Broden
Ingela
Eriksson
Berit Larsson
Inger Persson
Bengt Hertzman
Lars-Bertil Nilsson
KI

JB
HJ

KB

IE
BL
IP
BH
LBN