Strömstareinventering 2022

Djupadalsmölla ex (1)
Forsmöllan ex (3)
Gundetorp ex (0)
Guvarpsbäcken ex (0)
Gångvad ex (0)
Herrevadskloster ex (0)
Hyllstofta (Bäljaneå) ex (0)
Klingstorpabäcken ex (1)
5/2 Klövabäcken, Klöva Mölla 2 ex (3) inv
Kopparmöllan ex (5)
Pappersbruket ex (0)
5/2 Ruveröd 1 ex (0) inv
Rårödspågens Källa ex (0)
Skvattemölla, Pinnån ex (2)
10/2 Skärån, Skäralid, Skäralid dammen 1 ex (3) PB
Korsskär, Skäralid ex (0)
5/2 Renshögen Snällerödsån
Snällerödsån
1 ex
ex
(1)
(1)
inv
Snällerödsån (Svinabron) ex (2)
Stora Mölla ex (0)
Vedby (Ahlin) ex (0)
Vedby kyrka ex (0)
Körslätt
Hallabäcken
ex
ex
(0)
(0)

 

 

 

Inventeringsgruppen inv.
Petra Borgcrantz PB