Strömstareinventering 2017

Januari- och februarirapporter gällande strömstareinventeringen. Tidigare års resultat inom parantes.

12/1
4/2
Djupadalsmölla  1 ex (0) JH
Inv
14/1
3/2
Forsmöllan 1 ex (1) JB AB
KI
Gundetorp ex (0)
Guvarpsbäcken ex (0)
 4/2 Gångvad  1 ex (0)  Inv
 4/2 Herrevadskloster  1 ex (1)  Inv
Hyllstofta (Bäljaneå) ex (0)
22/1 Klövabäcken  1 ex (1)  Awk
 4/2 Kopparmöllan  3 ex (0)  Inv
 4/2 Pappersbruket  1 ex (0)  Inv
Ruverödskvarn ex (0)
Rårödspågens Källa ex (0)
Skvattemölla, Pinnån ex (2)
Skärån, Skäralid Skäralid, dammen ex (3)
Korsskär, Skäralid ex (0)
 14/1 Snällerödsån ex (1)  AM
Snällerödsån (Svinabron) ex (1)
Stora Mölla ex (0)
Vedby (Ahlin) ex (0)
Vedby kyrka ex (0)

 

Inventeringsgruppen Inv
 Anders Wång Kjelsson  AWK
 Arne Mörnerud  AM
 Jesper Hansson  JH
 Anders Brolid  AB
 Judit Brolid  JB
 Kent Ivarsson  KI