Strömstareinventering 2008

Januari- och februarirapporter gällande strömstareinventeringen. Tidigare års resultat inom parantes.

17/1 Djupadalsmölla 2 ex (-) RMB
4/1 Forsmöllan 1 ex (1) RS
22/1 Gundetorp 1 ex (-) RMB
1/3 Guvarpsbäcken 1 ex (1) RB
5/1 Gångvad 1 ex LD
2/1 Herrevadskloster 1 ex (-) CR
1/1 Klövabäcken 1 ex (3) IP
5/1 Kopparmöllan 1 ex (1) LD
9/2 Pappersbruket 1 ex (-) RMB
31/12 -07 Ruverödskvarn 1 ex (1) RMB
5/1 Skvattemölla 1 ex (1) LD
20/12 -07 Skärån 2 ex (3) RS
5/1 Stora Mölla 1 ex (1) LD

 

CR Christofer Rosdal RMB Monika och Roland Billqvist
IP Inger Persson RS Roland Sjöberg
LD Leif Dehlin RB Roland Billqvist