Sidensvansar 2003/2004

sidensvansInventeringen av sidensvansar här i Sverige och i Lettland är nu avklarad. Nedan är en sammanställning av antalet fåglar som skådats på respektive ort. WaxInventeringen av sidensvansar här i Sverige och i Lettland är nu avklarad. För detaljerad information när observation har gjorts och av vem kan man gå in på http://www.putni.se/ och där klicka på rubriken Waxwing.

1-7
December
1-7
Januari
1-7
Februari
Klippan 157 87
Ängelholm/Bjäre 20 35 9
Öland 266 118 245
Auce 22 7
Limbazi 50 10
Rezekne
Ventspils 5 9

Rapporteringen av sidensvansar fortgår mellan föreningarna varje vinter. Alla obsar som rapporteras i vår obsbok skickas vidare.