Hägerinventering 2004

hager1Inga nya enskilda häckningsplatser eller några nya kolonier har rapporterats in under året. Den sedan många år tillbaka kända häckningsplatsen norr om Riseberga finns dock kvar och hyste 7 häckande par.

Någon ny årsart 2005 för inventering finns inte från SkOF.

Sammanställare Leif Dehlin