Fenologi våren 2017

När kommer vårfåglarna till Klippan?
– följ vårens fortskridande via vår fenologiska tabell. Den bygger på din medverkan så glöm inte att rapportera in via vår hemsida. Datum inom parentes anger tidigare års 1:a obs.
Sånglärka  15/2 (30/1)  Vettinge  KI
Stare   4/3 (28/2)  Herrevadskloster  BH
Tofsvipa  23/2 (16/2)  Vettinge  KI
Trana  28/1 (22/2)  Söndraby  TW
Taltrast  16/3 (19/3)  Vedby Strövområde  IP
Sädesärla  20/3 (21/3)  Vedby kyrka  JB
Brun kärrhök  17/4 (25/3)  Bjärdsgård  BH IP
Fiskgjuse  30/3 (1/4)  Kopparmöllan Stidsvig  JB AB
Morkulla  18/2 (4/3)  Linneröd  IP,BH
Järnsparv  14/3 (18/2)  Söndraby  JB
Törnsångare  5/5 (27/4)  Näckrosstigen  JB
Ärtsångare  1/5 (19/4)  Näckrosstigen  JB
Svarthätta  16/4 (30/3)  Skäralids Nationalpark  AR
Gransångare  22/3 (9/3)  Koloniområdet Klippan  IP
Lövsångare  20/4 (9/4)  Linneröd  JB
Grönsångare  3/5 (27/4)  Linneröd  IP
Ladusvala  8/5 12/4)  Pennarp  JB
Hussvala 2/5 (18/4)  Stackarpsdammen  BL IP
Rödstjärt 28/4 (15/4)  Näckrosstigen  JB
Näktergal  14/5 (9/5)  Stackarpsdammen  IP
Gök  6/5 (30/4)  Pennarp  KI
Törnskata  14/5 (23/5) Sjökrokasjön  JB
Svarvit flugsnappare  30/4 (2/4)  Skäralids Nationalpark  AR
Tornseglare  12/5 (3/4)  Solslätt  PA
Nattskärra  19/5 (9/5)  Bjärsgård  PA, IP
Signaturer:
 Thomas Wallin

Kent Ivarsson

Bengt Hertzman

Inger Persson

Bengt Hertzman

Judit Brolid

Anders Brolid

 

TW

KI

BH

IP

BH

JB

AB

Alex Regnér

Berit Larsson

Patrik Axelsson

AR

BL

PA