Fenologi våren 2015

När kommer vårfåglarna till Klippan?
– följ vårens fortskridande via vår fenologiska tabell. Den bygger på din medverkan så glöm inte att rapportera in via vår hemsida. Datum inom parentes anger tidigare års 1:a obs.
Sånglärka  10/2 (8/2)  Västra Sönnarslöv  KI
Stare  28/2 (1/4)  Nybygget  JB,AB
Tofsvipa  22/2 (16/2) Bläsinge ängar KI
Trana  22/2 (22/2)  Rögnaröd  AL
Taltrast  19/3 (22/3)  Riseberga grustag  LD
Sädesärla 22/3 (23/3) Ljungbyhed  KI
Brun kärrhök  18/4 13/4 V.Sorrödssjön, Penarp LD,KI
KW
Fiskgjuse  1/4 (21/4)  Bläsinge ängar  KI
Morkulla  4/3 (8/3)  Bjärröd, Hillarp  JA
Järnsparv  18/2 (27/2)  Näckrosstigen  JB
Törnsångare  29/4 (8/5)  Djupadahl  JB AB IP
Ärtsångare  25/4 (23/4)  Klippan  IP
Svarthätta  12/4 (19/4)  Vedby  JB
Gransångare  9/3 (22/3)  Forsmöllan  KI
Lövsångare  16/4 (19/4)  Vedby  KI
Grönsångare 27/4 (28/4)  Vedby  JB
Ladusvala  16/4 (30/4)  Lyckås gård  KI
Hussvala  18/4 (26/4)  Penarp  KI,KW
Rödstjärt 25/4 (15/4)  Klippan  IP
Näktergal  10/5 (10/5)  Forsmöllan  KI
Gök  30/4 (30/4)  Herrevadskloster  KI
Törnskata  23/5 (25/5)  Skärsjön  LN
Svarvit flugsnappare  22/4 (26/4)  Vedby Kyrka  KI
Tornseglare  18/5 (16/5  Penarp  KI
Nattskärra  20/5 (31/5)  Bjärsgård  IP
Signaturer:
 Kent Ivarsson  KI  Kjell Wahlström  KW
 Judit Brolid  JB  Inger Persson  IP
 Anders Brolid  AB  Lars Nilsson  LN
  Anneli Ljung  AL
 Joakim Andersson  JA
 Leif Dehlin  LD