Fenologi våren 2014

När kommer vårfåglarna till Klippan?
– följ vårens fortskridande via vår fenologiska tabell. Den bygger på din medverkan så glöm inte att rapportera in via vår hemsida. Datum inom parentes anger tidigare års 1:a obs.
Sånglärka  8/2 (1/3)  Stackarpsdammen BH
Stare  1/4 (16/2)  Östra Ljungby  MH
Tofsvipa  16/2 (5/3)  Bläsinge ängar  LN
Trana  22/2 (3/3)  Skälleberga  LJE
Taltrast  22/3 (15/4)  Klöva Hallar  BH EK
Sädesärla  23/3 (10/3)  Horsakärr
Brun kärrhök  13/4 (4/4)  Klippan  LD
Fiskgjuse  21/4 (14/4)  Stackarpsdammen  IP
Morkulla  8/3 (24/3)  Smålarpsbäcken  BH
Järnsparv  27/2 (30/3)  Söndraby  JB
Törnsångare  8/5 (10/5)  Ljungbyhed  AL
Ärtsångare  23/4 (21/4)  Klippan  IP
Svarthätta  19/4 (19/4)  Falholma  JB,AB
Gransångare  22/3 (14/3)  Klöva Hallar  BH EK
Lövsångare  19/4 (18/4)  Falholma  JB,AB
Grönsångare  28/4 (28/4)  Skäralid  MG LOG
Ladusvala  30/4 (14/4)  Klippan  IP
Hussvala  26/4 (23/4)  Nybygget  PA
Rödstjärt  15/4 (19/4)  Ljungbyheds flygplats  PF
Näktergal  10/5 (4/5)  Söndraby  JB
Gök  30/4 (4/5)  Forsmöllan  PA
Törnskata  25/5 (6/5)  Skärsjön  JB AB
Svarvit flugsnappare  26/4 (23/4)  Söndraby  JB
Tornseglare  16/5 (9/5  Tegelbruket  PA
Nattskärra  31/5 (1/6)  Bjersgård/Rösa  IP
Signaturer:
 Bengt Hertzman  BH  Patrik Axelsson  PA
 Lars Nilsson  LN  Maria Grund  MG
 Lotta-Jan Ekedahl  LJE  Lars Olof Grund  LOG
 Eva Kristiansson  EK  Leif Dehlin  LD
 Judit Brolid  JB  Anders Livborn  AL
 Magnus Hallgren  MH
 Peter Frazén  PF
 Anders Brolid  AB
 Inger Persson  IP