Fenologi våren 2013

När kommer vårfåglarna till Klippan?
– följ vårens fortskridande via vår fenologiska tabell. Den bygger på din medverkan så glöm inte att rapportera in via vår hemsida. Datum inom parentes anger tidigare års 1:a obs.
Sånglärka 1/3 (15/1) Bonnarp LD
Stare 16/2 (15/1) Rönneådalen Gråmanstorp LD
Tofsvipa 5/3 (2/1) Bonnarp, Ugglarps broar EK, SH
Trana 3/3 (16/2) Ljung VA
Taltrast 15/4 (17/3) Klippan LD
Sädesärla 10/3 (8/3) Ljungbyhed EP
Brun kärrhök 4/4 (1/4) Bläsinge ängar LD
Fiskgjuse 14/4 (26/3) Forsmöllan PA
Morkulla 24/3 (8/3) Färingtofta LN
Järnsparv 30/3 (4/3) Vedby Strövområde JB
Törnsångare 10/5 (2/5) Skäralid OBC
Ärtsångare 21/4 (24/4) Skäralid RS
Svarthätta 19/4 (21/4) Klippan IP
Gransångare 14/4 (22/3) Skäralid RS
Lövsångare 18/4 (15/4) Vasasjön TW
Grönsångare 28/4 (21/4) Skäralid PS
Ladusvala 14/4 (15/4) Färingtofta KB
Hussvala 23/4 (16/4) Forsmöllan PA
Rödstjärt 19/4 (16/4) Klippan IP
Näktergal 4/5 (24/4) Stackarpsdammen IP
Gök 4/5 (27/4) Gyllsjö CS
Törnskata (6/5)
Svarvit flugsnappare 23/4 (23/4) Ruveröd PA
Tornseglare 9/5 (5/5) Stackarpsdammen KI
Nattskärra 1/6 (9/5) Traneröds mosse ES
Signaturer:
Otto Bylén-Claesson OBC Kent Ivarsson KI
Leif Dehlin LD Judit Brolid JB
Vibeke Andersson VA Erik Persson EP
Elvy Karlsson EK Patrik Axelsson PA
Sonja Henningsson SH Kjell Broden KB
Lars Nilsson LN Roland Sjöberg RS
Inger Persson IP Thomas Wallin TW
Patrik Sjöling PS Camilla Söderstjerna CS
Erik Sjögren ES