Fenologi våren 2012

När kommer vårfåglarna till Klippan?
– följ vårens fortskridande via vår fenologiska tabell. Den bygger på din medverkan så glöm inte att rapportera in via vår hemsida. Datum inom parentes anger tidigare års 1:a obs.
Sånglärka 15/1 (18/1) Bonnarp LD
Stare 15/1 (18/2) Bonnarp LD
Tofsvipa 20/2 (2/1) Kumle EK
Trana 6/3 (16/2) Tolleröd BL
Taltrast 16/3 (17/3) Horsabacken LD
Sädesärla 14/3 (8/3) Klippan RS
Brun kärrhök 5/4 (1/4) V. Sorrödssjön LN
Fiskgjuse 1/4 (26/3) V.Sorrödssjön LD
Morkulla 16/3 (8/3) Bäljan å TA
Järnsparv 25/3 (4/3) Klippan/Skäralid JV RS
Törnsångare 1/5 (2/5) Björkarp KI
Ärtsångare 26/4 (24/4) Vedby RM
Svarthätta 16/4 (21/4) Forsmöllan KI
Gransångare 23/3 (22/3) Horsabacken LD, mfl.
Lövsångare 16/4 (15/4) Forsmöllan KI
Grönsångare 27/4 (21/4) Skäralid RM
Ladusvala 12/4 (15/4) Skäralid RS
Hussvala 24/4 (16/4) Klippan IP
Rödstjärt 27/4 (16/4) Klippan IP
Näktergal 9/5 (24/4) Pappersbruket/Stackarpsdammen BH PA
Gök 2/5 (27/4) Björkarp LD
Törnskata 17/5 (6/5) Lycke PA
Svarvit flugsnappare 2/5 (23/4) Ljungbyhed BL,AL
Tornseglare 14/5 (5/5) Klippan PA
Nattskärra 29/5 (9/5) Tranerödsmosse MT
Signaturer:
LD Leif Dehlin LN Lars Nilsson
EK Elvy Karlsson KI Kent Ivarsson
BL Berith Larsson RM Roland Månsson
RS Roland Sjöberg IP Inger Persson
LD Leif Dehlin BL Birgitta Lindblad
TA Tore Andersson AL Anders Lindblad
JV Judit Varady BH Bengt Hertzman
PA Patrik Axelsson MT Michael Tholin