Fenologi våren 2011

När kommer vårfåglarna till Klippan?
– följ vårens fortskridande via vår fenologiska tabell. Den bygger på din medverkan så glöm inte att rapportera in via vår hemsida. Datum inom parentes anger tidigare års 1:a obs.
Sånglärka 9/2 (18/1) Ugglaps broar OJ
Stare 7/3 (18/2) Färingtofta KD
Tofsvipa 5/3 (2/1) Krika RS
Trana 5/3 (16/2) Juskushall LN
Taltrast 21/3 (17/3) Vedby KI
Sädesärla 20/3 (8/3) Bläsinge ängar BH,IP
Brun kärrhök 1/4 (3/4) Sorröd KS
Fiskgjuse 2/4 (26/3) Skäralid RS
Morkulla 22/3 (8/3) Venlösa äng RM,IP
Järnsparv 20/3 (4/3) Klippan AB,JV
Törnsångare 11/5 (2/5) Ugglarps broar IP
Ärtsångare 21/4 (24/4) Klippan IP
Svarthätta 23/4 (21/4) Kopparmöllan LN
Gransångare 26/3 (22/3) Skäralid RS
Lövsångare 15/4 (16/4) Klippan RS
Grönsångare 23/4 (21/4) Skäralid HM
Ladusvala 8/5 (15/4) Forestad JB
Hussvala 25/4 (16/4) Ljungbyhed EK
Rödstjärt 17/4 (16/4) Ljungbyhed KD
Näktergal 9/5 (24/4) Forestad JB
Gök 9/5 (27/4) Forestad JB
Törnskata 4/6 (6/5) Björkarp BH KI
Svarvit flugsnappare 22/4 (23/4) Forsmöllan AB,JV
Tornseglare 11/5 (5/5) Klippan OJ
Nattskärra 4/6 (9/5) Traneröds mosse EK BH
Signaturer:
OJ Olof Jönsson JV Judit Varady
LN Lars Nilsson KI Kent Ivarsson
RS Roland Sjöberg RM Roland Månsson
KD Kerstin Davidsson HM Hasse Molin
BH Bengt Hertzman EK Elvy Karlsson
IP Inger Persson JB Jan Borgfelt
AB Anders Brolid EK Eva Kristiansson