Fenologi våren 2010

När kommer vårfåglarna till Klippan?
– följ vårens fortskridande via vår fenologiska tabell. Den bygger på din medverkan så glöm inte att rapportera in via vår hemsida. Datum inom parentes anger tidigare års 1:a obs.
Sånglärka 28/2 (18/1) Sönnarslöv/Krika örngänget
Stare 10/2 (18/2) Vedby EP;BP
Tofsvipa 28/2 (2/1) Sönnarslöv/Krika örngänget
Trana 13/3 (16/2) Ljung VA
Taltrast 20/3 (17/3) Skäralid RS
Sädesärla 26/3 (8/3) Skäralid RS
Brun kärrhök 4/4 (3/4) Klippan IP
Fiskgjuse 2/4 (26/3) Kolleberga RS
Morkulla 28/3 (8/3) Skäralid RS
Järnsparv 13/3 (4/3) Ljung VA
Törnsångare 10/5 (2/5) Skäralid RS
Ärtsångare 3/5
3/5
(24/4) Klippan
Ljungbyhed
IP
EK
Svarthätta 19/4 (21/4) Skäralid RS
Gransångare 26/3 (22/3) Skäralid RS
Lövsångare 18/4 (16/4) Skäralid RS
Grönsångare 9/5 (21/4) Ö.Sorrödssjön Fågelcirklen
Ladusvala 25/4 (15/4) Skäralid RS
Hussvala 7/4 (16/4) Klippan PA
Rödstjärt 21/4 (16/4) Skäralid RS
Näktergal 1/5 (24/4) Ljungbyhed EK
Gök 9/5 (27/4) Ö.Sorrödssjön Fågelcirklen
Törnskata 25/5 (6/5) Östra Ljungby PA
Svarvit flugsnappare 22/4 (23/4) Skäralid RS
Tornseglare 16/5 (5/5) Solslätt Klippan PA
Nattskärra 5/6 (9/5) Traneröds mosse Naturnatten
Signaturer:
EP Eva Pettersson
BP Bertil Pettersson
RS Roland Sjöberg
VA Vibeke Andersson
IP Inger Persson
PA Patrik Axelsson
EK Elvy Karlsson