Fenologi våren 2009

När kommer vårfåglarna till Klippan?
– följ vårens fortskridande via vår fenologiska tabell. Den bygger på din medverkan så glöm inte att rapportera in via vår hemsida. Datum inom parentes anger tidigare års 1:a obs.
Sånglärka 10/2 (18/1) Bläsinge ängar LD
Stare 1/1 (18/2) Bonnarp CR
Tofsvipa 22/2 (2/1) Ljung JN
Trana 3/3 (16/2) Ljungbyhed LS, IS
Taltrast 10/4 (17/3) Bjärsgård IP
Sädesärla 14/3 (8/3) Bläsinge ängar KI
Brun kärrhök 29/3 (3/4) Räfshalen IP
Fiskgjuse (26/3)
Morkulla 7/2 (8/3) Stackarpsdammen PA
Järnsparv 10/4 (4/3) Klippan IP
Törnsångare 7/5 (2/5) Klippan LN, IP
Ärtsångare 27/4 (24/4) Klippan IP
Svarthätta 16/4 (21/4) Skäralid RS
Gransångare 30/3 (22/3) Skäralid RS
Lövsångare 13/4 (16/4) Vedby RM
Grönsångare 23/4 (21/4) Skäralid OJ
Ladusvala 16/4 (15/4) Gråmanstorp PA
Hussvala 25/4 (16/4) Bläsinge RB,PA
Rödstjärt 18/4 (16/4) Smålanden PA
Näktergal 9/5 (24/4) Vedby RM
Gök 7/5 (27/4) Klippan LN, IP
Törnskata 29/4 (6/5) Penarp PA
Svarvit flugsnappare 21/4 (23/4) Skäralid RS
Tornseglare 10/5 (5/5) Ljungbyhed KD
Nattskärra 13/5 (9/5) Traneröds mosse RM
Signaturer:
AE Anne-Marie Ebbesson LN Lars Nilsson
CR Christoffer Rosdahl LS Lennart Stjernkvist
JN Janne Nilsson OJ Olof Jönsson
IS Ingrid Svensson PA Patrik Axelsson
KD Kerstin Davidsson RB Roland Billqvist
KI Kent Ivarsson RM Roland Månsson
LD Leif Dehlin RS Roland Sjöberg