Fenologi våren 2008

När kommer vårfåglarna till Klippan?
– följ vårens fortskridande via vår fenologiska tabell. Den bygger på din medverkan så glöm inte att rapportera in via vår hemsida. Datum inom parentes anger tidigare års 1:a obs.
Sånglärka 3/2 (18/1) Bläsinge ängar LD
Stare 5/2 (18/2) Bonnarp CR
Tofsvipa 3/2 (2/1) Bläsinge ängar LD
Trana 16/2 (16/2) Riseberga
Forestad
LD
KM
Taltrast 20/3 (17/3) Skäralid RS
Sädesärla 30/3 (8/3) Klöva Hallar
Skäralid
BH,EK,KI
RS
Brun kärrhök 23/4 (3/4) Stackarps dammen TK
Fiskgjuse (26/3)
Morkulla 25/3 (8/3) Klöva Hallar PA
Järnsparv 11/3 (4/3) Skäralid RS
Törnsångare (2/5)
Ärtsångare 26/4 (24/4) Klippan IP
Svarthätta 26/4 (21/4) Smålarpsbäcken Toma LN
Gransångare 4/4 (22/3) Skäralid RS
Lövsångare 21/4 (16/4) Skäralid RS
Grönsångare 3/5 (21/4) Skäralid GS
Ladusvala 21/4 (15/4) Skäralid RS
Hussvala 21/4 (16/4) Riseberga KD
Rödstjärt 26/4 (16/4) Smålarpsbäcken Toma LN
Näktergal 1/5 (24/4) Herrevadskloster CR
Gök 4/5 (27/4) Ljungbyhed KD
Törnskata (6/5)
Svarvit flugsnappare 4/5 (23/4) Ljungbyhed KD
Tornseglare (5/5)
Nattskärra (9/5)
Signaturer:
BH Bengt Hertzman KM Karl-Åke Månsson
CR Christoffer Rosdahl LN Lars Nilsson
EK Eva Kristiansson LD Leif Dehlin
GS Gunnar Siljestrand PA Patrik Axelsson
IP Inger Persson RS Roland Sjöberg
KD Kerstin Davidsson TK Tomas Karlsson
KI Kent Ivarsson