Fenologi våren 2007

När kommer vårfåglarna till Klippan?
– följ vårens fortskridande via vår fenologiska tabell. Den bygger på din medverkan så glöm inte att rapportera in via vår hemsida. Datum inom parentes anger tidigare års 1:a obs.
Sånglärka 18/2 (18/1) Färingtofta FC
Stare 18/2 (26/2) Färingtofta FC
Tofsvipa 2/1 (25/1) Krika MP
Trana 5/2 (16/2) Övad RB
Taltrast 17/3 (17/3) Gyllsjö FC
Sädesärla 20/3 (8/3) Bläsinge ängar IP
Brun kärrhök 27/3 (3/4) Färingtofta LD
Fiskgjuse 13/4 (26/3) Skäralid RS
Morkulla 8/3 (10/3) Falholma LD
Järnsparv 15/3 (4/3) Skäralid RS
Törnsångare 5/5 (2/5) Skäralid RS
Ärtsångare 24/4 (24/4) Vedby RM
Svarthätta 21/4 (22/4) Räfshalen FC
Gransångare 28/3 (22/3) Skäralid RS
Lövsångare 16/4 (17/4) Skäralid RS
Grönsångare 21/4 (24/4) Skäralid UM
Ladusvala 15/4 (16/4) Bjärhus LH
Hussvala 18/4 (16/4) Forestad AP
Rödstjärt 16/4 (19/4) Ljungbyhed RS
Näktergal 5/5 (24/4) Stackarp PA
Gök 27/4 (30/4) Klippan MA
Törnskata 6/5 (10/5) Skäralid RS
Svarvit flugsnappare 24/4 (23/4) Skäralid RS
Tornseglare 12/5 (5/5) Klippan PA
Nattskärra 13/5 (9/5) Bjersgård IP
Signaturer:
AP Alf Pettersson LS Lennart Stjernkvist
IP Inger Persson MA Magdalena Axelsson
FC Fågelcirklen MP Mattias Persson
KI Kent Ivarsson PA Patrik Axelsson
LD Leif Dehlin RM Roland Månsson
LH Lars Hansson RS Roland Sjöberg
UM Ulf Mörte