Fenologi våren 2006

När kommer vårfåglarna till Klippan?
– följ vårens fortskridande via vår fenologiska tabell. Den bygger på din medverkan så glöm inte att rapportera in via vår hemsida. Datum inom parentes anger tidigare års 1:a obs.
Sånglärka 10/2 (18/1) Stackarps Dammen KI
Stare 22/3 (26/2) Skäralid RS
Tofsvipa 26/2 (25/1) Starby LD
Trana 19/2 (16/2) Klippan RS
Taltrast 28/3 (17/3) Skäralid RS
Sädesärla 1/4 (8/3) Bläsinge ängar IP,KI,RMB
Brun kärrhök 5/4 (3/4) Bläsinge ängar LD,TW
Fiskgjuse 2/4 (26/3) Skäralid RS
Morkulla 10/3 (24/3) Bäljaneå PA
Järnsparv 2/4 (4/3) Klippan IP
Törnsångare 7/5 (2/5) Bjärsgård IP
Ärtsångare 30/4 (25/4) Klippan KI
Svarthätta 26/4 (22/4) Skäralid RS
Gransångare 1/4 (22/3) Bläsinge ängar IP,KI,RMB
Lövsångare 16/4 (17/4) Ljung RS
Grönsångare 25/4 (24/4) Natthall RS
Ladusvala 16/4 (16/4) Stackarps dammen PA
Hussvala 14/4 (16/4) Stackarps dammen PA
Rödstjärt 21/4 (19/4) Skäralid RS
Näktergal 29/4 (24/4) Anderstorp AM
Gök 7/5 (30/4) Ljungbyhed KND
Törnskata 7/5 (10/5) Kolleberga RS
Svarvit flugsnappare 22/4 (23/4) Skäralid RS
Tornseglare 6/5 (5/5) Ljungbyhed LS
Nattskärra 4/5 (9/5) Bjärsgård IP
Signaturer:
AM Annette Mund LS Lennart Stjernkvist
IP Inger Persson PA Patrik Axelsson
KI Kent Ivarsson RMB Roland och Monika Billqvist
KND Kerstin och Nisse Davidsson RS Roland Sjöberg
LD Leif Dehlin TW Thomas Wallin