Fenologi våren 2004

När kommer vårfåglarna till Klippan?
– följ vårens fortskridande via vår fenologiska tabell. Den bygger på din medverkan så glöm inte att rapportera in via vår hemsida. Datum inom parentes anger tidigare års 1:a obs.
Sånglärka 14/1 (4/2) Vettinge LD
Stare 7/2 (9/3) Vettinge LN
Tofsvipa 4/3 (9/3) Östra Ljungby LN
Trana 7/3 (11/2) Färingtofta LL
Taltrast 24/3 (27/3) Rösa IP
Sädesärla 21/3 (23/3) Klippan IP
Brun kärrhök 3/4 ny V.Sorrödssjön RS
Fiskgjuse 24/3 (21/4) Klippan LD
Morkulla 24/3 (9/3) Rösa IP
Järnsparv 13/2 (23/3) Ljung RS
Törnsångare 2/5 ny Klippan IP
Ärtsångare 25/4 ny Skäralid RS
Svarthätta 22/4 ny Skäralid RS
Gransångare 28/3 (28/3) Bäljaneå, Klippan FC
Lövsångare 17/4 (21/4) Skäralid RS
Grönsångare 24/4 ny Skäralid RS
Ladusvala 20/4 (16/4) Bjärhus LH
Hussvala 28/4 (24/4) Klippan LD
Rödstjärt 21/4 (23/4) Skäralid RS
Näktergal 4/5 (4/5) Ljungbyhed LS,HM
Gök 8/5 (5/5) Gyllsjö LN
Törnskata 10/5 ny Gyllsjö LN
Svarvit flugsnappare 20/4 (23/4) Skäralid RS
Tornseglare 9/5 (14/5) Ljungbyhed KD
Nattskärra 29/5 (22/5) Falholma LD
Signaturer:
FC Fågelcirkeln LH Lars Hansson
HM Hedi Malmgren LL Lars Lundquist
IP Inger Persson LN Lars Nilsson
KD Kerstin Davidsson LS Lennart Stjernkvist
LD Leif Dehlin RS Roland Sjöberg