Fenologi våren 2003

När kommer vårfåglarna till Klippan?
– följ vårens fortskridande via vår fenologiska tabell. Den bygger på din medverkan så glöm inte att rapportera in via vår hemsida. Datum inom parentes anger tidigare års 1:a obs.
Sånglärka 4/2 (18/1) Klippan LD
Stare 9/3 (26/2) Vettinge LN
Tofsvipa 9/3 (25/1) Vettinge LN
Trana 11/3 (16/2) Lycke
Taltrast 27/3 (17/3) Lycke
Sädesärla 23/3 (8/3) Vettinge LN
Fiskgjuse 21/4 (26/3) V.Sorrödssjön
Morkulla 9/3 (29/3) Vettinge LN
Järnsparv 23/3 (4/3) Klippan IP
Gransångare 28/3 (22/3) Klippan LD
Lövsångare 21/4 (17/4) Klippan IP
Ladusvala 16/4 (16/4) Klippan LH
Hussvala 24/4 (16/4) Klippan LD
Rödstjärt 23/4 (19/4) Allarp RS
Näktergal 4/5 (24/4) Klöva Ravinen RMB
Gök 5/5 (30/4) Bonnarps Hed LN
Svarvit flugsnappare 23/4 (24/4) Allarp RS
Tornseglare 14/5 (5/5) Bonnarp RS
Nattskärra 22/5 (9/5) Falholma IP
Signaturer:
IP Inger Persson Lennart och Laila Åkesson
LD Leif Dehlin MRB Monika och Roland Billqvist
LN Lars Nilsson RS Roland Sjöberg