Fenologi våren 2002

När kommer vårfåglarna till Klippan?
– följ vårens fortskridande via vår fenologiska tabell. Den bygger på din medverkan så glöm inte att rapportera in via vår hemsida. Datum inom parentes anger tidigare års 1:a obs.
Sånglärka 30/1 (18/1) Skäralid RS
Stare 19/2 (26/2) Skäralid RS
Tofsvipa 17/2 (25/1) Nybygget EK
Trana 13/3 (16/2) Falholma LD
Taltrast 13/3 (17/3) Falholma
Linneröd
LD
Sädesärla 19/3 (8/3) Spången LD
Fiskgjuse 19/4 (26/3) Lycke
Morkulla (29/3)
Järnsparv 16/3 (4/3) Skäralid RS
Gransångare 29/3 (22/3) Nybro MT
Lövsångare 22/4 (17/4) Ljungbyhed RS
Ladusvala 12/4 (16/4) Spången LD
Hussvala 27/4 (16/4) Spången LD
Rödstjärt 24/4 (19/4) Ljung
Spången
RS
ATN
Näktergal (24/4)
Gök 4/5 (30/4) Spången LD
Svarvit flugsnappare 24/4 (24/4) Skäralid
Spången
RS
ATN
Tornseglare 15/5 (5/5) Össjö FC
Nattskärra 9/5 ny Falholma LN
Signaturer:
ATN Anders T Nilsson Laila och Lennart Åkesson
EK Elvy Karlsson MT Mats Tell
LD Leif Dehlin FC Fågelcirkeln
LN Lars Nilsson RS Roland Sjöberg