Backsvaleinventering 2003

2003 års backsvaleinventering är nu sammanställd och det är KBN´s fågelgrupp som har arbetat med den. Kolonier har hittats på fyra platser:

Riseberga 112 bohål och 92 bebodda
V.Sönnarslöv 81 bohål och 60 bebodda

Bolestad 70 bohål och 37 bebodda

Hyllstofta 8 bohål och 8 bebodda

Summa: 271 bohål och 197 bebodda

En kort jämförelse med inventeringen 1994 visar att antalet kolonier halverats men att antalet häckningar i stort sett är konstant.

Sammanställare Roland Sjöberg