Fenologi våren 2016

När kommer vårfåglarna till Klippan?
– följ vårens fortskridande via vår fenologiska tabell. Den bygger på din medverkan så glöm inte att rapportera in via vår hemsida. Datum inom parentes anger tidigare års 1:a obs.
Sånglärka  30/1 (8/2)  Bonnarp  LH PA
Stare  13/3 (28/2)  Övad  BH
Tofsvipa  19/2 (16/2)  Bläsinge  KI
Trana  22/2 (22/2)  Skärholma  EK
Taltrast  27/3 (19/3)  Söndraby  JB
Sädesärla  21/3 (22/3)  Bäljaneå  TA
Brun kärrhök  25/3 13/4  Penarp  KI
Fiskgjuse  8/4 (1/4)  V.Sorrödssjön  NA GA
Morkulla 7/3 (4/3) Toma
Pappersbruket
 PA
IP
Järnsparv  26/3 (18/2)  Bjärsgård  KI
Törnsångare  27/4 (29/4)  Toma  KI
Ärtsångare  19/4 (23/4)  Söndraby  JB
Svarthätta  30/3 (12/4)  Klippan  IP
Gransångare  27/3 (9/3)  Nybo damm  KI
Lövsångare  9/4 (16/4)  Forsmöllan  KI
Grönsångare  29/4 (27/4)  Skäralid  DN
Ladusvala  12/4 16/4)  Forsmöllan  KI
Hussvala  20/4 (18/4)  Hästhagen  KI
Rödstjärt  20/4 (15/4)  Klippan  AS TS
Näktergal  9/5 (10/5)  Klippan, Ö.Forestad, Bolestad  IP, FL, VKL, CS
Gök  2/5 (30/4)  Penarp  IK
Törnskata  1/6 (23/5)  Killebacke  IP
Svarvit flugsnappare 2/4 (22/4)  Stidsvig  BS PS
Tornseglare  3/4 (16/5  Forsmöllan  KI
Nattskärra  9/5 (20/5)  Bjärsgård  IP
Signaturer:
 Patrik Axelsson  PA  Per Svensson  PS
 Lennart Hermansson  LH  Birgit Svensson  BS
 Elvy Karlsson  EK  Annika Servin  AS
 Inger Persson  IP  Tony Servin  TS
 Kent Ivarsson  KI  Ingmar Kjellgren  IK
 Bengt Hertzman BH  Dennis Nyström  DN
 Tord Andersson  TA  Caroline Sjunner  CS
 Norma Andersson  NA  Folke K Larsson                    FK
 Gert Andersson  GA  Virginia Kustvall Larsson   VKL