Program vintern/våren 2017

Strömstareinventering

Lö 4 feb 2017 kl. 09.00 – 14.00

Vi träffas i det årliga samarrangemanget mellan naturskyddsföreningarna Söderåsen och Klippanbygden för att vi med
gemensamma krafter skall försöka observera så många strömstarar som möjligt.
Olika områden kommer att fördelas mellan deltagarna både i Klippans kommun och för vattendragen på Söderåsen.
Återsamling för redovisning kommer att ske ca kl. 13.00 på biblioteket i Stenestad, där vi även avnjuter ett härligt kaffebord till självkostnadspris.
Samling: Parkeringen vid järnvägsstationen i Klippan kl. 09.00
och då tar Kent även emot anmälan om fika i Stenestad.
Kontakt: Kent Sune Ivarsson, 0435-139 08 alt. mail
kentsune@telia.com, Roland Billqvist, 0435-138 58

Insektslivet i en gammal täkt

To 9 mar kl. 19.00

Entomologen Mikael Sörensson berättar denna kväll om sitt idoga efterforskande av vildbin, fjärilar, skalbaggar och andra kryp i den till synes intetsägande Ekholmstäkten under sommaren 2016.
Vad hittade han där med sin skarpa blick och med hjälp av sin oumbärliga håv? Missa inte att boka in denna kväll. Tänk om Ekholmstäkten blir ett blivande biparadis?
Samling: Utbildningscentrum Örkelljunga kl 19.00. Fika!
Ansvarig: Pär Svensson, Örkelljungabygdens Natur

Årsmöte

On 15 mar 2017, kl. 19.00 – 21.00

Klippanbygdens Naturs årsmöte äger rum på Loftet, Bjärhus gårdsbutik i Söndraby, klockan 19.00 – 21.00.
Efter mötesförhandlingarna bjuder föreningen på fika.

Varmt välkomna

Kjell Wahlström, Klippan kommer att berätta om dovhjorten och dess ekologi och beteenden, men även kontrastera dessa aspekter mot hur rådjurets ekologi och beteenden ser ut (för att förstå varför dovhjorten konkurrerar ut rådjuret i områden där de från början levt sida vid sida).
Kjell är fil. dr i Zoologi och har forskat på hjortdjuren under många år och följt deras vandringar på Söderåsen.

Arbetsdag på Linneröd

Lö 1 apr kl. 09.00 – ca. 12.00

Vi samlas på Linneröd för att se till och vårda de fina marker som finns där. Det blir busk- och slyrensning, så har du sekatör eller grensax får du gärna ta med sådana verktyg. Fikakorg är också en viktig sak att tänka på.

Välkomna!

Samling sker vid Vedby kyrka kl. 09.00 och vi håller på ca tre timmar.
Kontakt: Roland Billqvist, 0435-138 58, 0706-58 16 49

Främmande, invasiva arter –

– ett snabbt växande hot mot biologisk
mångfald och ekosystemtjänster?

Ti 4 apr kl. 19.00 – 21.00

Invasiva arter, ett mycket intressant och aktuellt ämne som vi denna kväll har möjlighet att få mer insikt i av Nils Karlsson.
Nils Karlsson är vilthandläggare på Länsstyrelsen men arbetar även med invasiva arter, bland annat för Naturvårdsverket. Har disputerat och forskat om invasiva arter i Asien, USA och Sverige.
Samarrangemang med Naturskyddsföreningen Söderåsen, Helsingborgs Naturskyddsförening, Örkelljungabygdens Natur och Klippanbygdens Natur.
Plats: Perslund Åstorp
Kontakt: Inger Persson, milvusmilvus@hotmail.com, 0709-24 76 73

Cykelexkursion

Lö 22 apr kl. 09.00 – ca. 12.30

Idag återanvänder vi en exkursion som regnade in förra gången. Tag fram cykeln och följ med oss från Spången till Allarp och Forestad och vidare förbi Riseberga. Sträckan är cirka 20 km. Vi hoppas på ett vårvaket landskap med Söderåsen och Rönneådalen som självklara följeslagare på vår tur. Tag med fika och gärna kikare om du har!

Välkomna!

Samling: Spångens gästgiveri i Ljungbyhed kl. 09.00
Kontakt och ledare: Erik Persson, 0435-44 04 41

Vårfåglar på Gäddängen

Lö 13 maj kl. 06.00 – 13.00

Gäddängen är en stor våtmark vid Ö. Ringsjön som ingår i Fulltofta naturreservat. Den är anlagd och lockar till sig många häckande och rastande fåglar som vi hoppas att få se och höra. Där finns en utsiktsplattform, som är handikappanpassad. I närheten ligger storkprojektets största hägn (se bild), där vi kan se denna ståtliga fågel på nära håll.
Ta med rejält med fika och gärna en kikare. Tubkikare kommer att finnas på plats.
Samling: Vid Tullsons Möbler/Kvantum i Klippan kl. 06.00.
Kontakt: Judit Brolid, judit.brolid@gmail.com, 0703-56 32 73 eller Inger Persson, milvusmilvus@hotmail.com,
0709-24 76 73

Vi lyssnar in vad som händer

i skymningen

On 31 maj kl. 20.30 –

Vad händer i försommarnatten? Vi ger oss ut i de närliggande markerna för att spana och framför allt lyssna efter kvällssjungande fåglar. Medtag gärna fika.
Samling: Vid Tullsons Möbler/Kvantum i Klippan kl. 20.30. Hör gärna av dig vid dåligt väder, om expeditionen blir av.
Kontakt: Judit Brolid, 0703-56 32 73, Inger Persson, 0709-24 76 73 eller milvusmilvus@hotmail.com

Vilda blommornas dag

Sö 18 jun kl. 09.00

I år är det femtonde gången som detta samarrangemang kring vår växtvärld äger rum. Olika evenemang genomförs runt om i Norden och vi kommer att, tillsammans med Örkelljungabygdens Natur, uppmärksamma de två ängar som de slår med lie på sensommaren. Det gäller Spångabyggetängen och Ramnekärrsängen. Vi hoppas få se vackra, intressanta växter och fjärilar. Ta med stövlar (Spångabygget), fika och flora.
Detta är ett Samarrangemang med Örkelljungabygdens Natur.
Samling: vid Netto, Örkelljunga kl. 09.00.
Ansvarig: Zigge, Örkelljungabygdens Natur
Kontakt: Vid önskan om samåkning eller övriga frågor kontakta Inger Persson på milvusmilvus@hotmail.com,
0709-24 76 73

Slåtter på Räfshalen

Lö 12 aug kl. 09.00 – ca. 12.00

Alla är välkomna att besöka oss på Räfshalen för den årliga slåttern. Vi samlas på ängen vid 9-tiden och jobbar och umgås i ca. tre timmar. Föreningen har liar och räfsor men du får gärna ta med egna om du har.
Glöm inte en välfylld fikakorg.
Samling: Vi samlas på ängen vid Räfshalen (ligger ca. 1,5 km norr Riseberga) skylt finns vid kyrkan, men är det något du undrar över får du gärna kontakta undertecknad.
Kontakt: Roland Billqvist, 0435-138 58, 0706-58 16 49, m-r.billqvist@tele2.se