Program vintern 2017

Lördag 16 september

Svampexkursion tillsammans med Puggehatten

I samarrangemang med Puggehatten, Skånes Mykologiska Förening, besöker vi Linneröds Naturvårdsområde och letar svamp. Vi går i gammal gran- och tallskog blandad med äldre bok- och ekskog och små mossar.
Ta med fika.

Samling vid Vedby kyrka kl 10.00
Ansvariga: Bengt Hertzman 070-203 59 15 och Inger Persson 070-924 76 73

 

Lördagen 30 september

Vår hembygd i ett geologiskt och kulturellt sammanhang

Vi upptäcker vad de små spåren i naturen innebär. Kaffe serveras ur egen matsäck. Fötter och bil används som transport.
Samling vid Tornsborgs Tivoli, Färingtofta, kl 10.00
För mer information kontakta Jan Ljungdal, 0435-77 00 48, som också håller i informationen under lördagen fram till kl 13.00

Ett samarrangemang med Skånes Nordvästpassage.

 

Söndag 1 oktober  (OBSERVERA dagen!)

Euro Birdwatching Day

Nu är det åter dags för fåglarna att flytta tillbaka till sina övervintringsplatser i södra Europa och Afrika. Den fösta helgen i oktober, som är en nationell fågelräkningsdag, har vi under många år samlats för att räkna sträcken. Två observationsplatser finns i Bläsinge respektive Färingtofta.
Ta med fika, varma kläder, kikare och häng med.
Samling vid järnvägsstationens parkering i Klippan kl 07.00 eller vid Spångens Gästis kl 07.00
Ansvariga: för Bläsinge svarar Erik Persson, 0435 44 04 41, och för Skankhult/ Färingtofta svarar Roland Sjöberg, 070-674 96 91
Vi träffas åter cirka kl 13.00 för sammanställning av dagens resultat.

 

Söndag 15 oktober

Cykelutflykt i vårt närområde

Åter planerar vi en trevlig cykelutfärd på småvägarna runt om i Klippans kommun. Skogen är nu som vackrast och luften är förhoppningsvis hög och klar. Vi hoppas få en fin upplevelse av vår vackra natur och vårt närområde.
Var och en tar med sin fikakorg och alla hälsas välkomna.
Samling vid Tullssons Möbler i Klippan kl 10.00
Ansvariga: Mikael Johansson 072-535 90 92 och Roland Billqvist 070-658 16 49

 

Lördag 21 oktober

Arbetsdag på Räfshalen

Vi samlas på Räfshalen norr om Riseberga för några timmars trevlig samvaro där vi hjälps åt att förbereda ängen för vintervilan.
Våra fågelholkar behöver ses över, sly skall åtgärdas och saker skall ordnas. Vore kul om vi kunde bli några stycken som hjälps åt med detta. Så packa kaffekorgen och ta gärna med en grensax eller sekatör, så hälsar vi alla välkomna till Räfshalen.

Har du frågor får du gärna ringa.

Samling: Vi träffas på ängen klockan 09.00 och jobbar på cirka tre timmar.
Kontakt: Roland Billqvist tel. 0435-138 58, 070-658 16 49

 

Torsdag 16 november

Att odla sina egna ängsväxter

Kan anlagda naturmiljöer spela en viktig roll i räddningsarbetet för hotade arter i framtiden? Inger och Mats Runesson är biologerna som genom sitt företag Pratensis på Opparyd Råsgård producerar fröer och plantor från våra svenska ängsväxter. Idag har de cirka 100 olika arter i sitt utbud som når både små och stora kunder. Att anlägga en äng gynnar den biologiska mångfalden och bidrar till att hotade arter får möjlighet att leva vidare, dessutom är ängar vackra och du slipper klippa gräs. Men hur går man till väga och vad är viktigt att tänka på? Kom och lyssna till Inger och Mats som denna kväll berättar om hur man anlägger en äng utifrån sina kunskaper och erfarenheter.
Samarrangemang med Studiefrämjandet.
Samling i Utbildningscentrum (Kungsvägen 7, Örkelljunga) kl. 19.00
För ytterligare frågor kontakta Pär Svensson (0734355283 eller pergit@telia.com) eller Janne Johansson (0435-50131)

 

Lördag 3 februari 2018

Stömstareinventering

I ett samarrangemang med Naturskyddsföreningen Söderåsen gör vi en ny årlig inventering av strömstarepopulationen inom vår kommuns vattendrag. Vi inventerar till kl 13.00 och samlas därefter i Stenestad för genomgång och fika. Fikat beställes vid morgonsamlingen.
Samling vid järnvägsstationens parkering i Klippan kl 09.00
Ansvarig: Roland Billqvist 070-658 16 49