Fenologi våren 2023

När kommer vårfåglarna till Klippan?
– följ vårens fortskridande via vår fenologiska tabell. Den bygger på din medverkan så glöm inte att rapportera in via vår hemsida. Datum inom parentes anger tidigare års 1:a obs.
Sånglärka (9/1)
Stare (3/1)
Tofsvipa (20/1)
Trana (28/1)
Taltrast (14/3)
Sädesärla (14/3)
Brun kärrhök (25/3)
Fiskgjuse (30/3)
Morkulla (2/1)
Järnsparv (2/1)
Törnsångare (27/4)
Ärtsångare (19/4)
Svarthätta (30/3)
Gransångare (9/3)
Lövsångare (8/4)
Grönsångare (22/4)
Ladusvala (8/4)
Hussvala (18/4)
Rödstjärt (15/4)
Näktergal (30/4)
Gök (30/4)
Törnskata (5/5)
Svarvit
flugsnappare
(2/4)
Tornseglare (3/4)
Nattskärra (8/5)
Signaturer: