Fenologi våren 2018

När kommer vårfåglarna till Klippan?
– följ vårens fortskridande via vår fenologiska tabell. Den bygger på din medverkan så glöm inte att rapportera in via vår hemsida. Datum inom parentes anger tidigare års 1:a obs.
Sånglärka 13/2 (30/1) Näckrosstigen  JB
Stare (28/2)
Tofsvipa 4/2 (16/2) Vettinge  KI
Trana 8/2 (28/1) St.Björket  KI
Taltrast (16/3)
Sädesärla (20/3)
Brun kärrhök (25/3)
Fiskgjuse (30/3)
Morkulla (18/2)
Järnsparv (18/2)
Törnsångare (27/4)
Ärtsångare (19/4)
Svarthätta (30/3)
Gransångare (9/3)
Lövsångare (9/4)
Grönsångare (27/4)
Ladusvala 12/4)
Hussvala (18/4)
Rödstjärt (15/4)
Näktergal (9/5)
Gök (30/4)
Törnskata (14/5)
Svarvit flugsnappare (2/4)
Tornseglare (3/4)
Nattskärra (9/5)
Signaturer:
Kent Ivarsson
Judit Brolid
KI
JB