Fenologi våren 2018

När kommer vårfåglarna till Klippan?
– följ vårens fortskridande via vår fenologiska tabell. Den bygger på din medverkan så glöm inte att rapportera in via vår hemsida. Datum inom parentes anger tidigare års 1:a obs.
Sånglärka 13/2 (30/1) Näckrosstigen  JB
Stare 6/3 (28/2) Tolleröd  BL
Tofsvipa 4/2 (16/2) Vettinge  KI
Trana 8/2 (28/1) St.Björket  KI
Taltrast 23/3 (16/3) Kole mosse  KI BH
Sädesärla 4/4 (20/3) Pennarp, Tegelbruket  JB BH
Brun kärrhök 8/4 (25/3) Pennarp  KI
Fiskgjuse 2/4 (30/3) Natthall  BH EK
Morkulla 28/2 (18/2) Forsmöllan  KI
Järnsparv 25/3 (18/2) Näckrosstigen  JB
Törnsångare (27/4)
Ärtsångare 19/4 (19/4) Näckrosstigen Ordensgat  JB IP
Svarthätta 12/4 (30/3) Näckrosstigen  JB
Gransångare 2/4 (9/3) Pennarp  KI
Lövsångare 8/4 (9/4) Forsmöllan  KI
Grönsångare (27/4)
Ladusvala 8/4 12/4) Övad  KI
Hussvala (18/4)
Rödstjärt 17/4 (15/4) Näckrosstigen Ordensgat  JB IP
Näktergal (9/5)
Gök (30/4)
Törnskata (14/5)
Svarvit flugsnappare 19/4 (2/4) Näckrosstigen JB
Tornseglare (3/4)
Nattskärra (9/5)
Signaturer:
Kent Ivarsson
Judit Brolid
Berit Larsson
Bengt Hertzman
Eva Kristiansson
Inger Persson
KI
JB
BL
BH
EK
IP